DEL

Eksporten av torsk, sei og hyse kom på 806 millioner kroner i april. Det er 59,4 millioner kroner eller 8 prosent mer enn samme måned i fjor.
Målt i mengde øker eksporten med 26 prosent eller over 7 900 tonn. Det er fersk torsk som øker mest.


( 07.05.2013 )

[raw]

– For første gang har eksporten av fersk hel torsk passert 10 000 tonn på en enkeltmåned, sier Ove Johansen i Norges sjømatråd.

 

Eksportverdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på 238,7 millioner kroner i april, en økning på 71,5 millioner kroner eller 43 prosent sett mot samme periode i fjor. Fersk hel torsk økte i volum fra 3 646 tonn til 10 160 tonn, opp 179 prosent fra april i fjor. Prisen ble redusert med 28 prosent eller 5,92 kroner per kilo fra i fjor, til 15,30 kr/kg. Eksporten endte på totalt 155,5 millioner kroner, 78 millioner kroner over samme periode i fjor.

 

Eksporten av ferske filetprodukter kom på 41,8 millioner kroner, en nedgang på 6,3 millioner kroner i forhold til samme måned i fjor. Eksporten av torsk fra havbruk ble redusert med 5,4 millioner kroner til 3,6 millioner kroner i april. Prisreduksjon var 40 prosent. Sverige var ett av de sterkeste vekstmarkedene for ferskfisk og økte totalt fra 591 til 1 578 tonn i april.

 

Rekordstor klippfiskeksport
Klippfiskeksporten kom på 178,6 millioner i april. Sammenlignet med samme periode i fjor er det er en vekst på 32,6 millioner eller 22 prosent. Det ble eksportert 5 854 tonn klippfisk, 54 prosent mer enn april i fjor. Dette er ny rekord for april. Klippfisk av torsk endte på 103 millioner kroner, en økning på 5,8 millioner kroner fra i fjor. Samtidig falt prisen med 19 prosent eller nesten 8,50 kr/kg fra april i fjor. Verdien av  klippfisk av sei endte på 62,7 millioner kroner, noe som er 21 millioner kroner eller 51 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Prisen ble samtidig redusert med 18 prosent.

 

Portugal var største marked for klippfisk med en eksportverdi på 69,3 millioner kroner mens nest største marked Brasil hadde eksportverdi på 29,7 millioner kroner i april.

 

Volumoppgang for saltfisk
Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom på totalt 118 millioner kroner i april, det samme som april i fjor. Totalt økte eksportert volum med 1 311 tonn og endte på 4 955 tonn. Prisen gikk ned 26 prosent sammenlignet med april i fjor.

 

Portugal var største marked for saltfisk med 94,5 millioner kroner i eksportverdi, opp 8,8 millioner kroner fra april i fjor. 81 prosent av all saltfisk gikk til Portugal i april.

 

Dobling for tørrfisk
Det ble eksportert tørrfisk for 31 millioner kroner i april, 15 millioner kroner mer enn for samme periode i fjor. Eksportert volum økte med 135 tonn og endte på 404 tonn totalt.

 

Til Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 19,3 millioner kroner, en oppgang på 14,4 millioner kroner fra april i fjor. Gjennomsnittprisen falt med 22 prosent og endte på 114,71 kr/kg i april.

 

Reduksjon for fryst fisk
Eksporten av fryst hvitfisk var 239,7 millioner kroner i april. Dette er 48,3 millioner kroner eller 17 prosent mindre enn samme periode i fjor.
Fryst filet reduseres med 27,2 millioner til 56 millioner kroner, mens fryst hel reduseres med 25,9 til totalt 169,5 millioner kroner.Største mottaker av fryst hvitfisk er Kina med eksportverdi på 64 millioner kroner, ned 22,2 millioner kroner eller 26 prosent fra samme periode i fjor.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.