MMC First Process, avdeling Kulde, har hatt en hektisk vinter og sikret seg rekordmange kontrakter.

MMC First Process AS avd. Kulde har etter en hektisk vinter fått sikret seg rekord mange kontrakter til både norske, skotske og russiske nybygg.  Det er leveranser av Kulde sine egne miljøvennlige kjøle og fryse systemer som har slått til for fullt. Leveransene går til nye line båter, nye torske trålere, nye pelagiske trålere og nye brønn båter.

Ordrereserven for Kulde avdelingen har nå passert 200 Mill.  Med tolv nye last fryseanlegg til frysebåter og 34 RSW systemer under levering så går MMC First Process inn i en hektisk periode.

-Vi merker at det er høy aktivitet hos kundene våre, det er stor fokus på nye effektive og miljøvennlige løsninger / produkter som gir økt kvalitet og verdiskapning.   Vi i MMC First Process ønsker å være en god bidragsyter til denne utviklingen og satser mye på nye produkter og system løsninger, sier Department Manager Petter Kåre Grytten.

Det er helt fantastisk å hale inn så mange verdifulle kontrakter som vi har gjort til nå, dette gjør det mulig for oss å bruke enda mer ressurser på nyutvikling av produkter i fremtiden, og det sikrer arbeidsplasser i lokalmiljøet som er veldig viktig, sier Vice President, Kulde Jan Petter Urke.