Kystmagasinet 6.14: Årets hvalsesong har gått over all forventning, og det har aldri vært skutt mer vågehval etter at den kommersielle fangsten av vågehval startet i 1993.


( 24.10.2014 )

-Det er i år innmeldt 726 dyr, og dette kan anses som en god sesong. Nå skal vi sette oss ned og oppsummere sesongen sammen med hvalfangerne og produsentene, så får vi komme tilbake med en endelig konklusjon senere i høst, sier salgskonsulent hos Norges Råfisklag, Tommy Sivertsen.

 

Liten økning

Gunnar Klo AS på Myre er en av de mest tradisjonsrike hvalprodusentene i Vesterålsregionen.

 

-Vi har hatt en grei sesong. Selv om sesongen strekker seg til siste halvdel av august ble siste hvalkjøtt på 2,5 tonn tatt imot i midten av juli. Vi har kjøpt 30 tonn kjøtt, som er en liten økning fra fjoråret, sier produksjonssjef Jan Roger Knutsen ved bedriften. Myre-bedriften har som policy at de ikke kjøper store dyr, kun små hval, som helst er skutt i Vestfjorden.

 

-Da får vi det beste og rette kjøttet, sier han.

 

Produsere mer

Han legger til at fartøyene som jakter sent i sesongen ofte skyter dyrene ved Svalbard eller Finnmark, og for Gunnar Klo AS er det uaktuelt å kjøpe dyr herfra mot slutten av sesongen. Da er dyrene ofte større og fetere, og det er uaktuelt for oss å kjøpe slike dyr. Det er ikke et slikt kjøtt publikum i regionen ønsker. Slik situasjonen er nå er det ikke aktuelt å endre produksjonen, men vi vurderer å produsere mer de nærmeste årene. Problemet er som sagt å få tak i de rette dyrene, sier han.

 

Det meste av kjøttet fra Gunnar Klo AS selges i Vesteråls- og Lofoten-regionen i løpet av sommersesongen, mens noe omsetter de utover høsten og vinteren, i hovedsak i eget utsalg på Myre. De siste årene har de også solgt en del kjøtt til Tromsø-området.

 

-Det er for å bli kjent med kundene, men vi ser potensialet der. Dessuten har vi et godt rykte som produsent, er selektiv i valg av dyr og er kresen på kjøttet, sier Knutsen.

KVALITET F. Alf Fagerheim

Kvalitetsmerke Norsk Hval skal være på alle hvalprodukter fra produsenter som er medlem av Merkevareforeningen for norsk hval.

 

Renere og bedre

Gunnar Klo AS er en av 12 hvalkjøttprodusenter som er med i Merkevareforeningen for norsk hval, som ble etablert i fjor. Samtidig ble den nye standarden for hvalkjøtt lansert for å heve kvaliteten på kjøttet. Daglig leder ved Vesterålen Fiskeripark, Keven Vottestad, har vært med å utarbeide kvalitetsstandarden, som er gjort med god hjelp fra Nortura og den ordinære kjøttindustrien. Han sier at produsenter som er med i Merkevareforeningen skal følge den nye standarden.

 

-Det betyr en 3-4 prosent større nedskjæringsgrad, men det gir et renere og bedre kjøtt med kvalitetsstempel. Vi markedsfører merket Norsk Hval i likhet med Skreimerket, som skal vise kundene at dette er kvalitetskjøtt og dermed øke etterspørselen, forteller han.

 

God respons

Produsentene og hvalfangere som er med i Merkevareforeningen for norsk hval og som følger den nye standarden har gjennomført en rekke tiltak, både gjennom kursing av ansatte i forhold til den nye standarden og oppdatering av fangst og produksjon om bord på fartøyene eller på land.

 

-Til nå har vi hatt fokus på opplæring av standarden på produksjon og fartøysida, og har fått kvalitetsstemplet kjøttet. Videre skal vi jobbe med produktutvikling, felles profil og design på etiketter og emballasje. Det siste kan være en viktig sak for å øke omsetningen, sier Vottestad.

 

-Prisen har økt litt, men responsen i første halvdel av sesongen har vært ganske bra, legger Knutsen til.

 

Utfordringer

Det er likevel ikke alle produsentene som er med i Merkevareforeningen for norsk hval. Det synes både Vottestad og Knutsen er synd.

 

-Vi ønsker at alle skal jobbe i lag for å fremme kvaliteten av kjøttet i markedet, og synes det er uheldig at den største aktøren står utenfor, sier Knutsen. Det er Vottestad enig i, og legger til:

 

-Det er stor et kvantum som dermed er med på å påvirke og styre utviklingen og pris i markedet. Den største utfordringen for de mindre produsentene er å nå ut til markeder på blant annet Østlandet.

 

-De store butikk-kjedene som Rema og Coop har egne distribusjonsavtaler. For oss og de andre mindre produsentene blir de totale kostnadene for frakt for høye til å skulle sende småpartier til Østlandet. Vi må derfor jobbe for å få egne løsninger og avtaler i tilknytning til andre leveranser. sier Knutsen.

 

Mulig å toppe

Både Vottestad og Knutsen har likevel en god følelse for den videre utviklingen av hvalkjøtt som produkt her i landet.

 

-Vi ser at hvalkjøtt er på tur opp. Men vi må jobbe videre for å heve statusen for hvalkjøtt, slik at det også blir kul mat blant ungdom. Selvfølgelig er pris viktig, og den skal stå i stil med kvaliteten på kjøttet, sier Vottestad. Selv om sesongen har vært over all forventning har de tro på fortsatt vekst.

 

-Det er fult mulig å toppe denne sesongen, avslutter Vottestad.