Aldri tidligere er det omsatt fangst til høyere samlet verdi gjennom Norges Råfisklag enn i 2015. Omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 9,7 milliarder kroner, opp fra 7,9 milliarder året før.


( 07.01.2016 )


Av dette sto norske fiskere for 7,8 milliarder kroner, opp fra 6,5 milliarder året før. Både totalt og separat for norske fiskere er dette nye rekorder.

Den samlede omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte i 2015 på 9,7 milliarder kroner – 9.732 millioner kroner. Dette er en oppgang på 1.808 millioner eller 23 % fra 7.924 millioner kroner i 2014. Fangst fra norske og utenlandske fiskefartøy utgjorde henholdsvis 7.767 og 1.965 millioner kroner, økninger på henholdsvis 20 % og 37 % fra 2014.

Rangeres omsetningen i 2015 mot tidligere år, så står 2015-verdien seg enten det måles i løpende kroner eller om det korrigeres for inflasjon. Forrige topp i løpende kroner var 7.924 millioner i 2014. Forrige topp inflasjonskorrigert til 2015-kroneverdi var 9.087 millioner i 1999 (6.560 i løpende kroner). Rundt årtusenskiftet utgjorde imidlertid utenlandske fangster en større andel av Råfisklagets totale omsetning – 29 % av verdien i 1999 mot 20 % av verdien i 2015.

Det ble omsatt til sammen 1.036.000 tonn (rund vekt) fangst gjennom Norges Råfisklag i 2015. Dette er andre år på rad i Råfisklagets historie med samlet fangst på over 1 million tonn. Litt høyere var omsetningen i 2014 med 1.058.000 tonn (rund vekt).

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2015 omsatt 472.000 tonn torsk (rund vekt) til verdi 5.650 millioner kroner. Torsk utgjør 46 % av samlet kvantum og 58 % av samlet verdi i 2015. Rangert etter verdi av den samlede omsetning i Råfisklaget i 2015 følger deretter artene reker (11 %), hyse (10 %), sei (7 %), blåkveite (3 %) snøkrabbe (2,5 %) og kongekrabbe (2 %).

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2015 omsatt 33.800 tonn reker til verdi 1.028 millioner kroner. Dette er en gledelig oppgang på vel 90 % i kvantum og 125 % i verdi fra 17.600 tonn til 457 millioner kroner i verdi i 2014. Av snøkrabbe ble det i 2015 omsatt 9.400 tonn til verdi 245 millioner kroner. Dette er en økning på ca. 130 % både i kvantum og verdi fra 2014.