MMC First Process har inngått kontrakt for levering av en stor fiskehandteringspakke til en ny brønnbåt. Brønnbåten er kontrahert av Alsaker Fjordbruk på Onarheim. Alsaker Fjordbruk er et vertikalintegrert oppdrettskonsern, og en av de største privateide aktørene innen produksjon av smolt og matfisk.


( 22.06.2018 )

I utviklingen av systemet er det lagt stor vekt på fiskevelferd, med høye kapasiteter for å minimere alle operasjoner som kan stresse fisken. Systemet er svært fleksibelt og kan utføre det meste av kjente moduser i markedet. Brønnbåten får et volum på over 5000 m3 og den vil kunne laste hele spekteret fra smolt til slaktefisk. Leveransen omfatter også all vannbehandling og vaskeanlegg.

Det er utviklet et kjølesystem for lastetankene som også kan brukes til å varme opp vannet for termisk behandling av fisk. Dette er svært energisparende og gir en mye billigere oppvarming av vannet. Kjøleanlegget er av typen MMC SX, som gir veldig høy ytelse og tar liten plass. MMC First Process leverer også sitt egenutviklede automasjonsanlegg, basert på industri-PC’er og høynivå programmering, som sikrer full oversikt, logisk oppbygging og brukervennlighet for operatørene.

Nybygget. Illustrasjon: Salt Ship Design.

MMC First Process oppfatter teamet i Alsaker Fjordbruk som svært kompetent og inspirerende. De er svært kunnskapsrike og har klare oppfatninger om hva de vil ha. Det er Salt Ship Design som har designet fartøyet og det har vært et utstrakt samarbeid mellom Alsaker, Salt og MMC First Process for å lage et fartøy der fiskevelferd, miljøkrav, energiforbruk og hygiene har stått i høysetet. Gjennom utviklingsperioden har partene også involvert Mattilsynet og fått gode tilbakemeldinger på de løsningene som er valgt, spesielt med tanke på fiskevelferd og hygiene.

Dette er en viktig kontrakt for MMC First Process, som viser hvordan erfarne brukere, dyktige skipskonsulenter og en fremtidsrettet utstyrsleverandør kan utvikle nye og spennende prosjekter i tett samarbeid. Fartøyet skal bygges av verftet Astilleros de Murueta i Spania, og skal leveres i 2020.

Med denne kontrakten har MMC First Process en ordrereserve på ca. en halv milliard, med leveranser langt ut i 2019. Selskapet har de senere årene videreutviklet kompetanse, kapasitet og gode samarbeidspartnere som gjør oss rigget for videre vekst. Vi er klare til å utvikle og levere nye innovative og effektive løsninger i samarbeid med nytenkende, kvalitetsbevisste og krevende kunder framover.