Det ble eksportert sild for 1,2 milliarder kroner i årets første to måneder. Dette er en oppgang på 238 millioner eller 2 prosent. Sildeeksporten har aldri hatt større verdi i samme periode enn i 2009 viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF) og SSB.


[raw]

– Vi har sett en økning i eksport av sildefiletprodukter i 2009, men en liten nedgang i fryst hel sild, sier senior analytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk. Likevel er totalvolumet omtrent det samme som tilsvarende periode i 2008, mens prisene har vært høyere i 2009.

 

Eksport av pelagisk fisk for de to første månedene i 2009 var på 1,7 milliarder, noe som er en oppgang på 504 millioner eller 43 prosent i forhold til samme periode i 2008. Økningen skyldes en oppgang i eksport av både makrell og lodde.

 

Det ble eksportert 80.000 tonn fryst hel sild i februar 2009 til en verdi av 319 millioner kroner. Dette tilsvarer en volumnedgang på 14 000 tonn. Nigeria har vært det største markedet med 23 000 tonn, en nedgang på 21 000 tonn fra 2008. Russland har vært det nest største markedet med 21 000 tonn som i 2008, og Ukraina har gått opp med 4 000 tonn til 16 000 tonn. Deretter kommer Litauen, Nederland, UK og Kasakhstan.

 

Det ble eksportert 30 000 tonn fryste sildefiletprodukter i februar 2009 til en verdi på 242 millioner kroner. Dette er en volumøkning på 10 000 tonn. Vi ser en økning til Tyskland, Ukraina og Hviterussland, og en nedgang til Russland og Polen. Lodde til Øst-Europa I februar 2009 ble det eksportert 28 000 tonn fryst hel lodde, i hovedsak til Russland og Ukraina til en verdi av 100 millioner kroner.

[/raw]