Eksporten av laks var i første kvartal 2011 på rekordhøye 7,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 17 % eller 1,1 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Samtidig går eksportert volum tilbake med 2 % til 177 tusen tonn.


[raw]

– Veksten i lakseeksporten skyldes høy og stabil laksepris. Utviklingen skriver seg fra generell økt etterspørsel etter laks globalt, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker hos Eksportutvalget for fisk.

 

Høy og stabil laksepris
Lakseprisen har de siste månedene holdt seg på et relativt høyt og stabilt nivå. Hittil i år er gjennomsnittsprisen for fersk hel laks på 40,26 kroner per kilo. Dette er 7,10 kroner høyere enn i samme periode i fjor.

 

Eksportvekst til Asia og Øst-Europa
Til tross for den relativt høye lakseprisen, øker eksportvolumet til markeder i Øst-Europa og Asia. Til begge disse områdene ble det i første kvartal eksport omtrent 26 000 tonn lakseprodukter. Veksten til Øst-Europa var på 8 %, mens økningen til Asia var på 9 %.

 

Sterk reduksjon i eksporten til USA
Etter en kraftig vekst i fjor har eksportvolumene til USA avtatt sterkt. I første kvartal er eksportvolumet blitt redusert med til sammen 41 % til vel 5 000 tonn. Reduksjonen skyldes hovedsakelig redusert eksport av fersk filet.

 

Redusert ørreteksport
I første kvartal ble eksporten av ørret redusert med 60 millioner til 351 millioner kroner. Dette som følge av en volumnedgang på 32 % til 7 763 tonn. Prisen for fersk ørret økte med 9,10 kroner til 46,13 kroner per kilo i gjennomsnitt i første kvartal.

[/raw]