DEL

Norge eksporterte 1,1 million tonn laks og ørret i 2012. Dette er 174 000 tonn eller 18 prosent mer enn året før, og tidenes lakserekord målt i volum. Verdien av lakseeksporten fra Norge var 29,6 milliarder kroner i 2012. Dette er 449 millioner kroner mer enn året før, viser tall fra Norges sjømatråd.


( 03.01.2013 )

[raw]

– Global distribusjon, attraktiv pris og produktutvikling gir økt konsum av norsk laks, sier markedsanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

 

Russland økte mest
Markedene i Øst-Europa økte mest i 2012. Sterkest vekst har det vært til Russland, med en økning på 29 000 tonn. Polen er nummer to med 28 000 tonn. På tredjeplass i oversikten over de største vekstmarkedene kommer Frankrike, mens Ukraina er nummer fire.

– Økt synlighet gjennom markedsføring, kombinert med globale helsetrender og vekst i sushikategorien, er også vesentlige faktorer for laksens vekst, sier Bjørn-Erik Stabell, bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd.

 

Fortsatt sterk vekst til EU
Totalt ble det i 2012 eksportert 654 000 tonn lakseprodukter til EU, noe som er 17 prosent mer enn året før. Frankrike er Norges viktigste laksemarked, og i 2012 var veksten i volum på 12 prosent.

 

Stabil laksepris
Til tross for sterk volumvekst både fra Norge og andre produsenter av atlantisk laks i 2012, har lakseprisen vært relativt stabil i 2012 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i 2012 på 27,65 kr per kilo. Dette var 4,30 kroner lavere enn i 2011. På det laveste var eksportprisen i 2012 på 25,73 per kilo i januar og oktober. I desember var prisen 30,30 kr per kilo, som var den høyeste gjennomsnittsprisen for en måned i 2012.

 

Ørreteksporten vokser også
Ørreteksporten økte med 285 millioner kroner, til 1,7 milliarder kroner. Økningen kom som følge av sterk vekst i volum. Totalt ble det eksportert 56 tusen tonn ørret i 2012, dette er 43 prosent mer enn året før.

Med en eksportvekst på hele 60 prosent i volum til Russland, øker Russland sin relative andel av den norske ørreteksporten i 2012. Totalt gikk 55 prosent av den norske ørreteksporten til dette markedet i fjor. Andre store ørretmarkeder var Japan og Hviterussland.

Prisen for det viktigste produktet, fersk hel ørret, ble redusert med 5,26 kroner per kilo til 29,67 kr per kilo. Dette er 2,02 kroner høyere enn for fersk, hel laks.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.