For to-tre uker siden tydet mye på at Kina forsøkte å blokkere importen av norsk laks. Norske eksporttall tyder både på at denne blokkeringen er lite effektiv. Samtidig øker eksporten av sild, makrell og fryst sei til Kina.


( 22.03.2011 )


[raw]

Ved utgangen av februar var det eksportert 20.454 tonn norsk fisk til Kina, mot 20.565 tonn samme periode i fjor. Verdien av eksporten økte samtidig fra 312 millioner kroner i fjor til 321 millioner i år. Hvis Kina som hevdet forsøker å redusere importen av norsk fisk, har tiltaket langt på vei mislykkes.

 

– Vi ligger lavt når det kommer til politiske spørsmål, men konstaterer bare at det fra rundt jul er skjedd en gradvis tilstramming. Det er mye vanskeligere å få laksen inn på markedet, sier direktør for markedsadgang i FHL, Trond Davidsen, til Norsk Telegrambyrå for tre uker siden.

 

Mye tyder på at det som måtte ha vært av tilstramming, for å stoppe norsk laks i å komme inn i Kina, allerede begynner å bli historie. I tillegg er det grunn til å tro at norske eksportører tar laks inn i Kina via Hong Kong. I tillegg har en del oppdrettsselskaper med virksomhet i både Norge og Skottland økt eksporten fra Skottland.

 

Ser en på norsk eksport av fersk laks viser den et kraftig fall. Ved utgangen av februar var det eksportert 1039 tonn rund vekt mot 2803 tonn i fjor. Men ukestatistikken til Eksportutvalget viser at det fortsatt går en del fersk laks, og i uke 10 ble de eksportert 160 tonn. Det er et helt normalt kvantum.

 

Samtidig har eksporten til Hong Kong økt kraftig. Ved utgangen av uke til var det eksportert 3644 tonn fersk laks, mot 2621 tonn i samme periode i fjor. Det er all grunn til å tro at mye eller mesteparten av denne økningen er laks som har blitt reeksportert til Kina. Tas dette kvantumet med i beregningene er det fortsatt fall i lakseeksporten til Kina. Men for norsk laksenæring er det et ubetydelig kvantum.

 

Samtidig har det vært et fall i importen av fryst torsk i årets første to måneder. I fjor ble det i denne peroden eksportert 3349 tonn, mot 2919 tonn i år. Dette kompenseres i stor grad ved at det i år er importert 248 tonn torskefilet i blokk, mot to tonn i fjor. I tillegg har eksporten av fryst sei blitt mer enn tredoblet fra 936 tonn til 3145 tonn. Og de positive nyhetene stopper ikke med dette. Eksporten av fryst makrell har økt fra 5972 tonn til 6872 tonn og fryst sild fra 80 tonn til 1604 tonn. Fortsetter utviklingen som nå kan 2011 bli et nytt rekordår for sjømateksporten til Kina.

[/raw]