Årets China Fisheries & Seafood Expo kunne notere seg for ny rekorddeltakelse under fjorårets arrangement I Dalian i november. Dette er en av de aller største sjømatmessene i verden, og den klart største i Asia. Det ble registrert 17.350 besøkende under det tre dager lange arrangementet i Dalian, en økning på 20 prosent sammenlignet med fjorårets messe i Qingdao.


[raw]

China Fisheries & Seafood Expo er den syttende i rekken, og den tiltrekker seg sjømataktører fra hele verden, ikke minst fra Kina og resten av Asia. Messen har vekslet annethvert år mellom Qingdao og Dalian som arrangørsted. Dette er også en særdeles viktig arena for norske aktører, ikke minst med tanke på at Kina er den femte største destinasjonen for norsk sjømat, i følge Norges sjømatråd.

Administrerende direktør Per Jensen fra Findexa Forlag AS var på plass på messen i Dalian med magasinene Northern Seafood og Norway Exports.

 

Innovasjon Norge hadde en stor fellesstand på messen, der også sistnevnte deltok. Av andre norske aktører på den norske paviljongen var Norway Pelagic, Seaborn, Coast Seafood, Ocean Supreme, Hallvard Lerøy, Norway Royal Salmon, Northern Seafood, Norway Exports, Sekkingstad, og Nordlaks. Det var også norske deltakere utenom fellesstanden, blant annet Marine Harvest. De norske eksportørene var plassert i hall A, sammen med de fleste andre internasjonale deltakerne fra 44 ulike land. Messen hadde en egen stor hall for prosessutstyr.

Samling og informasjonsutveksling for deltakere på den norske fellesstanden i Dalian rett etter åpning på messens første dag.

Litt av den norske fellesstanden. Det var ikke så mye besøkende igjen i denne hallen på messens siste dag.

 

De mange enorme utstillingshallene hadde i alt 2.300 stands, fordelt på 900 ulike selskaper fra hele verden. Arrangørlandet Kina var selvsagt godt representert, og i enkelte av hallene var det stort sett bare kinesiske firma, mange med prangende stands og spektakulære utstillinger. China Fisheries & Seafood Expo har vært utsolgt hvert av de tre siste årene messen har vært arrangert. Og det er lite som tyder på noen endring i dette forholdet neste år. Messen arrangeres for øvrig i Dalian igjen, og ikke i Qingdao som ville vært normalt. Dette har å gjøre med en større utbygging av messesenteret i sistnevnte by.

Nordlaks hadde fullt opp av besøkende de første to dagene på messen.

Hallvard Lerøy hadde en stor og flott stand med fersk sjømat utstilt.

 

Arrangøren Sea Fare Exposition Inc har merket stadig større interesse for det kinesiske markedet for sjømat, og bare i år var det fire nye nasjonale fellesstander på messen, fra Danmark, Argentina, Marokko og New Zealand. I tillegg har mange av de eksisterende paviljongene utvidet arealet sitt. Til neste års messe vil det bli bygget en ny midlertidig hall utenfor for den store messebygningen, som har et utstillingsareal på 45.000 kvadratmeter, for å ta unna den økte interessen for messen.

Norway Royal Salmon og Seaborn var naboer på sjømatmessen i Kina.

 

Det er selvsagt den store og voksende etterspørselen etter sjømat i Kina som er hovedgrunnen til at alle eksportører i denne næringen ønsker seg inn på dette markedet, også de norske. Og bakgrunnen er den enorme veksten i sjømatkonsumet og sjømatindustrien i dette mest folkerike landet i verden. Veksten i Kinas internasjonale sjømathandel var i fjor på hele 30 prosent. Og det er lite som tyder på noe særlig reduksjon i denne utviklingen med det første. 

Litt av messebygningen. Her inne er det et utstillingsareal på hele 45.000 kvadratmeter, fordelt på flere haller.

 

[/raw]