DEL

Torsdag 5. juni avholdes vårens reguleringsmøte. Innspill og forslag kan sendes direktoratet innen 19. mai.


( 12.05.2014 )

Reguleringsmøtet som avholdes to ganger i året er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte forslag til reguleringer for de ulike fiskeriene, og til å orientere om utviklingen i de enkelte fiskeriene.

 

Innspill og forslag
Innspill eller forslag til saker som ønskes behandlet i møtet, bes sendes Fiskeridirektoratet innen mandag 19. mai per e-post eller brev:

Postadresse:
Fiskeridirektoratet, PB 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Merk e-post eller brev; 
«Innspill til reguleringsmøtet 5. juni 2014».

Dersom det gis innspill på flere saker bes det om at det om at sakene deles opp slik at de kan legges inn etter saksnummer.

Påmeldingsfrist
Invitasjon til reguleringsmøtet er sendt til aktuelle organisasjoner. Frist for påmelding er satt til onsdag 21.mai 2014.

Ytterligere informasjon, saksdokumenter og liknende vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider.

Saksdokumentene til de største sakene kan ikke påregnes å være tilgjengelig før tidligst en uke før møtet.

Møtet begynner klokken 09.00 og avslutts etter planen innen kl 17.00.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.