Arctic Resource Norge AS i Havøysund føler seg diskriminert av regelverket vedrørende landing av kongekrabbe fisket i kvoteregulert område. Arctic Resource har i Havøysund i Måsøy kommune, investert flere titalls millioner kroner i et topp moderne anlegg for mottak og produksjon av kongekrabbe.


( 10.11.2017 )

Hittil har alt kjøp av kongekrabbe skjedd fra fartøy som har drevet desimeringsfiske av krabbe vest for 26 grader øst. Forskriftene utelukker bedriften fra å konkurrere om krabbe som fanges på Finnmarkskysten og Barentshavet øst for 26 grader øst.

Nylig ble Måsøy innlemmet i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. For fiskerne her er de naturlige fangstområdene rundt Magerøya og i Porsangerfjorden. Disse områdene ligger tett opp mot fartøyenes hjemmehavn. Men dagens regler sier at de må levere fangsten til anlegg i det kvoteregulerte området.

Daglig leder Irina Jacobsen skriver i et brev til fiskeriminister Per Sandberg at de ser reglene som både diskriminerende, urimelige og svært konkurransevridende, og ber om at Fiskeridepartementet endrer forskriftene slik at bedriften kan få konkurrere på like vilkår som andre krabbebedrifter i Finnmark.