DEL

Den malaysiske regjeringen har opplyst at de har som målsetting å øke inntektene til landets fiskere, som nå er fra RM 1500 til RM 2000 per måned, til RM 2020.


( 30.06.2017 )

Ifølge landets landbruks- og fiskeriminister Datuk Seri Ahad skal det settes i gang akvakulturprosjekter som kan hjelpe fiskerne som ofte har ustabile inntekter, spesielt i monsuntiden når det er mye vind og tung sjø. Malaysia har over 100.000 registrerte fiskere. 70 prosent av disse tjener mer enn RM 1500 per måned.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.