Den malaysiske regjeringen har opplyst at de har som målsetting å øke inntektene til landets fiskere, som nå er fra RM 1500 til RM 2000 per måned, til RM 2020.


( 30.06.2017 )


Ifølge landets landbruks- og fiskeriminister Datuk Seri Ahad skal det settes i gang akvakulturprosjekter som kan hjelpe fiskerne som ofte har ustabile inntekter, spesielt i monsuntiden når det er mye vind og tung sjø. Malaysia har over 100.000 registrerte fiskere. 70 prosent av disse tjener mer enn RM 1500 per måned.