– Det er svært uheldig at norske båter lander fangster på Island og Færøyene, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun talte under årsmøtet til Fiskebåt.


( 14.02.2013 )


[raw]

I innlegget sitt kom statsråden særlig inn på alvoret i landingsforbudet vi har for makrell fra islandske og færøyske fartøy. Hun rettet en pekefinger mot fiskeflåten som lander norske fangster av både lodde og kolmule på Island og på Færøyene. Fiskeflåten har levert mer i år enn i fjor, og enda til levert lodde fra Barentshavet til Færøyene.

 

– Norsk landindustri har stilt seg bak landingsforbudet overfor islandske og færøyske fartøy til tross for at det medfører redusert råstofftilgang. Da er det viktig at også dere i flåteleddet lojalt følger opp, og bidrar til å redusere tapet mest mulig, sa statsråden.

 
Statsråden trakk fram  tre utfordringer for sjømatnæringa framover: markedssituasjonen i et Europa med økonomisk nedgang, økte kvalitetskrav gjennom hele verdikjeden og lønnsomhetsutviklingen til den konvensjonelle havfiskeflåten. 

 
– Her har regjeringa bidratt, ved å heve kvotetakene for torsk og hyse i denne gruppa fra 3 til 5 kvotefaktorer, sa hun. Regjeringa er også opptatt av at det skal bli enklere for rederiene å bygge nytt fartøy for å legge bedre til rette for en moderne fiskeflåte.

[/raw]