Refordeling av torskekvoter reddet et forskningstokt med artsseperasjon for torsk/hyse for Havforskningsinstituttet. Men det var tilfeldigheter som gjorde at toktet lot seg gjennomføre.


( 06.12.2013 )


[raw]

I en epost til Fiskeridirektoratet 30. september skriver seniorforsker Bjørn Isaksen:

 

«Etter en anbudsrunde på DOFFIN og søknad om leie av snurrevadfartøy til tokt med artsseparasjon torsk/hyse, så satt jeg igjen med null søkere. Jeg har derfor hatt en ringerunde og er nå i forhandlinger med M/S ”FUGLØYHAV”. Fartøyet er et kombinert not og snurrevadfartøy på 34 meter, og bygd i 2011. Fartøyet er på alle måter midt i blinken for oss.¨

 

Jeg har imidlertid et problem: Etter at forskningskvoten på torsk hyse og sei som jeg søkte på dette toktet, ble inndratt til fordel for Referanseflåten de første dagene i 2013, og deretter tilbakeført en måned etterpå, så fikk jeg ikke tilbake forskningsfangst på hyse, kun 100 tonn torsk og 70 tonn sei.

 

Nå viser det seg at det knapt nok er mulig å sette en snurrevad i sjøen uten problemer med for høy bifangst av hyse, det vil si 25 prosent innblanding.»

 

Isaksen lurte på om de uten forskningsfangst på hyse, men forskningsfangst på torsk, da kunne fiske hyse som ”Bifangst” på samme måte som de har refordelt torsk? Alternativt, om det fantes ”ledig” forskningsfangst på hyse ett eller annet stedet. For uten å kunne ha en viss andel hyse i fangstene anså Isaksen det ikke som mulig å gjennomføre toktet på lovlig måte.

 

Men direktoratert hadde lite å tilby. Den eneste løsningen de så var å søke Fiskeridepartementet. Det var ikke gitt at departementet ville gi kvote, og hele forskningstoktet han i en tynn tråd. Helt til refordeling av kvoter løste saken:

 

– Vi var heldige. Fugløyhav fikk i forbindelse med refordeling av kvoter tilført en torskekvote. Med denne fulgte det mulighet for en andel bifangst av hyse. Fartøyet stilte denne kvoten tilgjengelig for oss, og dermed fikk vi gjennomført et svært interessant og vellykket forskningstokt ved Bjørnøya og Hopen, forteller seniorforsker Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet til Kystmagasinet.

[/raw]