Kystmagasinet 1.15: – Vi trenger sårt flere fartøyer til referanseflåten, forteller havforsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet. Referanseflåten er et utvalg norske fiskefartøy som blant annet gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon om sine enkeltfangster og generelle fiskeriaktivitet.


( 10.02.2015 )


– Flåten består av 15 havgående fartøyer hvorav ni er fartøyer med konvensjonelle redskap, fire fabrikktrålere og to industritrålere. I tillegg er det 19 mindre kystfartøyer i størrelsen ni til femten meter. Dette er i hovedsak garnbåter.

 

I september i fjor ble det utlyst behov for flere fartøyer. Men det gjenstår fortsatt å få tak i ett fartøy, samtidig som ett av fartøyene som nå er en del av referanseflåten vil utgå.