Norge, EU, Færøyene, Island og Russland har inngått en avtale om forvaltningen av norsk vårgytende sild for 2010. Totalkvoten neste år blir 1.483.000 tonn. Norges andel på 61 % ligger fast og utgjør 904.630 tonn.


( 23.10.2009 )


[raw]

Sildebestanden er i svært god forfatning og blir høstet bærekraftig. Neste års kvote er likevel redusert  fra 1.643.000 tonn i 2009, og skyldes svakere rekruttering etter 2004. Kvoten for 2010 er fastsatt i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforsking (ICES).

 

Partene er enige om å videreføre den felles forvaltningsplanen som har til formål å sikre et høyest mulig langtidsutbytte. I følge ICES er forvaltningsplanen i tråd med føre-var-prinsippet. Partene har avtalt adgang til hverandre sine soner på samme relative nivå som i år.

[/raw]