Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på totalt 763 millioner kroner i april. Dette er 14 % lavere enn i samme måned i 2011, viser tall fra Norges sjømatråd. Det er vårt viktigste torskemarked Portugal som står for mye av reduksjonen.


( 09.05.2012 )

[raw]

– Portugiserne hadde godt med torsk på lager inn i 2012 og det forklarer nok en del av reduksjonen vår av klippfisk og saltfisk. Men konsumtallene til og med mars tyder på at konsumet ikke er redusert, snarere det motsatte, sier Markedsanalytiker Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

 

Nedgang for klippfiskeksporten
Eksporten av klippfisk kom på 151,4 millioner kroner i april. Reduksjonen fra samme periode i fjor var 31 % eller 69,4 millioner kroner. Klippfisk av torsk kom på 98,8 millioner kroner i april og dette er en reduksjon på 54,6 millioner kroner fra samme måned i fjor. Portugal reduseres med 60,4 millioner kroner til totalt 68,4 millioner kroner. Klippfisk av sei ble redusert fra 57,6 til 45,4 millioner kroner i april og størst var reduksjonen til Kongo og Jamaica.

 

Mindre saltfisk
Det ble eksportert saltfisk, hel og filet, for 120 millioner kroner i april. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en reduksjon på 22,6 millioner kroner. Det er Portugal som reduserer mest, fra 110 til 86,9 millioner kroner. Spania som er nest største marked for saltfisk øker fra 27,8 til 30,8 millioner kroner i april.

 

Økt tørrfiskeksport
Eksporten av tørrfisk økte med 6,2 millioner kroner i april og kom på totalt 21,3 millioner kroner. Italia ble redusert fra 6,1 til 5,4 millioner kroner, mens Nigeria økte fra 4,7 til 11,5 millioner kroner i april målt mot samme måned i 2011.

 

Reduksjon for ferske produkter
Verdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri ble redusert med totalt 29,3 millioner kroner og endte på 166,7 millioner kroner i april sammenlignet med april i fjor. Ferske hel fisk reduseres med 24 millioner kroner til totalt 118,4 millioner kroner. Fersk filet ble redusert fra 53,4 til 48,3 millioner kroner, samtidig som volumet er stabilt. Det er stor økning for ferske produkter til Frankrike, mens reduksjonen er tilsvarende for Danmark.

 

Vekst for fryst torskefisk
Fryst torskefisk øker med 8,3 millioner kroner til totalt 284 millioner kroner. Det er økning for fryst hel fisk som står for veksten. Fryste filetprodukter har en reduksjon på 13,2 millioner kroner til totalt 82,7 millioner kroner. USA er største vekstmarked for frossenfisk i april og fryst hel hyse øker fra 5,5 millioner til 23 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor.

 

Stor nedgang for havbruk
Det er stor reduksjon i eksporten av produkter fra havbruk. Totalt kom eksporten på 16,1 millioner kroner og dette er en reduksjon fra april i fjor på 53 %. Det er i all hovedsak hel torsk fra havbruk som reduseres og går fra 23,1 til 7,7 millioner kroner.

[/raw]