EUs fiskeriministere ble i slutten av oktober enige om å redusere torskekvotene i den østlige og vestlige del av Østersjøen med 20 prosent.

Den vestlige torskestammen vil i tillegg få økt beskyttelse ved at det innføres en seks ukers fiskestopp i gyteperioden, som strekker fra midten av februar til slutten av mars. Bestandene av østersjøtorsk er økende. Men de øker ikke så raskt som EU ønsker, og ministrene åpner derfor for at nye tiltak for å redusere dødeligheten kan settes i kraft på kort varsel i kvoteåret 2016.