DEL

Norge eksporterte torsk, inkludert klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 718 millioner kroner i august. Dette er 20 prosent mindre enn samme måned i fjor. Nedgang for fryst torsk ligger bak nedgangen, viser tall fra Norges sjømatråd.


( 07.09.2012 )

[raw]

– Signaler fra Kina om oppbremsing i foredlingsindustrien ser nå ut til å ha slått til for fullt for bearbeiding av fryst hel torskefisk fra Norge, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

 

Kraftig reduksjon
Fryst torskefisk reduseres med 148,2 millioner kroner til totalt 197,7 millioner kroner i august sammenlignet med samme måned i fjor. Fryst hel torsk reduseres med 40,1 millioner kroner til totalt 39,9 millioner kroner. Fryst hel sei reduseres med 41,8 millioner kroner til totalt 21,2 millioner kroner. Fryst hel hyse reduseres med 45.3 millioner kroner i forhold til samme måned i fjor til totalt 49,9. Fryste filetprodukter har en reduksjon på 22,2 millioner kroner til totalt 65,9 millioner kroner.

Kina er fortsatt største mottakernasjon av fryste torskefiskprodukter til tross for en reduksjon fra august i fjor på 66,7 millioner kroner til totalt 56 millioner kroner.

 

Økning for klippfisk av torsk
Eksporten av alle klippfiskprodukter kom på 289 millioner kroner i august og det er en reduksjon fra august i fjor på 7,5 millioner eller 3 prosent. Totalt ble det eksportert 7 649 tonn klippfisk og det er146 tonn mindre enn i august i fjor.

Klippfisk av torsk kom på 162,5 millioner kroner i august mot 158,5 millioner kroner i samme måned i fjor. Volumet økte fra 3 162 tonn i august i fjor til 3 619 tonn nå i august, en økning på 14 prosent. Klippfisk av sei ble redusert fra 105,7 til 91,4 millioner kroner i august.

Portugal var største klippfiskmarked i august og eksportverdien endte på 109,6 millioner kroner i august. Dette er en reduksjon på 1,4 millioner kroner fra samme måned i fjor som skyldes en redusert pris på 6 kr per kilo til 42 kroner per kilo i august. Det gikk 2 611 tonn klippfisk til Portugal mot 2 343 tonn i tilsvarende måned i fjor. Brasil som det nest største markedet for klippfisk falt samtidig fra 81,2 til 54,8 millioner kroner.

 

Vekst for saltfisk
Det ble eksportert saltfisk, hel og filet, for 41 millioner kroner i august. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en økning på 10 millioner kroner. For hel saltfisk av torsk endte eksporten på 19,8 millioner kroner, 1 million kroner over samme måned i fjor. Portugal største marked med 10 millioner i verdi mens Spania som nest største marked med verdi på 9 millioner kroner i august.

 

Reduksjon for tørrfisk
Totalt ble det eksportert tørrfisk for 54,5 millioner kroner i august og dette er en reduksjon fra samme måned i fjor på 8,7 millioner kroner eller 14 prosent.

Til hovedmarkedet Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 34,7 millioner kroner i august mot 37,4 millioner kroner i august i fjor. Prisen på tørrfisk til Italia oppnådde en kilopris på 134,26 i juli mot 144,69 i juli i fjor. Volumet til Italia var i august 258 tonn, nøyaktig det samme som i august i fjor.

 

Mer ferske produkter til lavere pris
Verdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri ble redusert med totalt 11 millioner kroner og endte på 116 millioner kroner i august sammenlignet med august i fjor. Ferske hel fisk reduseres med 21,6 millioner kroner til totalt 70 millioner kroner. For fersk hel torsk, sei og hyse var det god volumvekst men lavere eksport av breiflabb og generelt lavere priser ligger bak reduksjonen.

For ferske filetprodukter av torsk, sei og hyse er det også volumvekst. Med en prisreduksjon på nesten 15 prosent gjør at verdiene blir redusert fra 98 til 90,8 millioner kroner.

 

Økt eksport av torsk fra havbruk
Totalt kom eksporten av hvitfiskprodukter fra havbruk på 13,9 millioner kroner og dette er en reduksjon fra august i fjor på 320 tusen kroner. Det er hel kveite fra havbruk som reduseres og går fra 6 til 3,7 millioner kroner. Hel torsk fra havbruk øker med 2 millioner kroner og ender på 8,2 millioner kroner. Volumet øker fra 193 tonn til 320 tonn i august.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.