Svar från Life Europe AB till Kystmagasinet.no


( 10.04.2010 )

[raw]

”Over the past few weeks, Life has presented a large campaign to inform the Norwegian people about what is happening with the nutritional value in what we eat. According to the research of several scientists, the nutritional content has – in many cases – decreased dramatically.

 

One ad tells the story about how salmon omega-3 levels have dropped by 50 % over a period of 10 years. Another ad explains that scientific research at Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) reveals how Swedish fall wheat has lost half of its iron contents since the 1960’s.

 

A vital part of the campaign is the information in printed folders and on our web site that presents the independent Swedish and international scientific findings and facts that form the basis to our campaign.

 

The purpose of our campaign is to start a debate and raise the question: ”What is the nutritional value of the food we eat?”. If we succeed in that, we believe that more people will realise the value of selecting more closely how and what to eat, and to complement a healthy regular diet with nutritional supplements – which we at Life put on sale.”

  
Svar på frågor från Kystmagasinet.no:

 

Fråga 1.

I annonsen står det “at èn kilo laks tilsvarer to og en halv kilo småfisk”. Og dette har ført til at havet plyndres i et slikt omfang at økosystemene nå truer mer å kollapse”. Hva er Life sin kilde til denne påstanden?

 

Svar 1.

Källa:
Life hänvisar till SVT Uppdrag Gransknings reportage ”Det Rosa Guldet” (sänt 25 feb 2009).
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=106354&a=1454160&lid=puff_1455422&lpos=extra_0

 

Utdrag ur artikeln:

”DERAS BUDSKAP är tydligt: den odlade laxen är lösningen på utfiskningen av världshaven.
– Ska vi klara att öka konsumtionen av nyttig mat från haven så måste tillväxten komma från odling, säger till exempel Börge Grönbech, marknadschef för Exportutvalget för fisk.”

 

Kan man äta odlad lax med gott samvete?
– Idag kan konsumenten äta laxen med gott samvete, eftersom vi följer en sträng standard för bärkraft, miljö och sundhet, säger han.
Samma budskap trummas ut av svenska fiskhandlare och livsmedelskedjor. Laxen är svaret på den eviga frågan om hur vi ska hindra fisken från att ta slut. Odlad lax framställs som alternativet för en hållbar framtid.

 

UPPDRAG GRANSKNINGS undersökningar visar att den bilden är långt ifrån sann. Den norska laxindustrin har till och med vilselett konsumenterna på en viktig punkt – det gäller den odlade laxens effekt på det vilda fiskbeståndet i havet.

 

Laxen är ett rovdjur och den odlade laxen kräver fiskmjöl och fiskolja – alltså nedmald fisk – för att kunna växa sig stor och fin i köttet. Och den odlade laxen slukar mycket mat.

 

ETT KILO odlad lax kräver drygt två och ett halvt kilo vildfisk i form av fiskfoder. Inte ett kilo som den norska laxindustrin framhållit i flera sammanhang, både i intervjuer, på nätet och i information till kunderna.
Att få fram ett kilo odlad lax på bara ett kilo fiskfoder är något som än så länge bara är en avlägsen dröm.

 

Not: Upphovsmännen till reportaget utnämndes till ”Årets miljöjournalister 2009”:

 

http://svt.se/2.106354/1.1792124/arets_miljojournalister_2009

Juryns motiveringen löd: “Juryn prisar Bergman, Dyfvermark och Laurin för att de på ett föredömligt sätt ifrågasatt en omhuldad bild av den odlade laxen som ett gott och acceptabelt miljöalternativ till överexploateringen av haven. De avslöjar i sitt reportage en växande industrigrens dunkla baksidor och visar hur konsumenterna, trots stark miljöpolitisk vilja att göra rätt, förs bakom ljuset”.

 

Andra reportage och artiklar:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1456828&from=rss

 

Fråga 2.

Det står også: “En gang kunne man stole på næringsmiddelindustrien. Hvis du fulgte Ernæringsrådets råd og spiste fisk to til tre ganger i uken, fikk du i deg de Omega-2-fettsyrene kroppen hadde bruk for. I dag er det betydelig vanskeligere. Nå må du ta ansvaret for din egen helse selv. Det finnes bare to måter: 1. Enten spiser du fet fish hver eneste hverdag. 2. Eller du kan komplettere maten med naturlige kosttilskudd.
 
Mitt spørsmål er som følger:
– På Life sine sider står det oppgitt at 15 – 20 gram laks dekker dagsbehovet. 15 – 60 gram makrell gjør det samme. NIFES er kilde. Er disse tallene, samt de som dere refererer til for annen fisk uriktige, eller er påstanden i annonsen om at en må spise fet fisk fem dager (alle hverdager) i uken for å få nok Omega-3 uriktig?

 

Svar 2.

Enligt svenska livsmedelsverket (SLV) behöver man äta fisk 2-3 ggr/vecka (helst fet sådan) för att få i sig tillräckligt med marina omega-3 fettsyror:

 

Källa: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-fisk/

 

Lax är den vanligaste matfisken i Sverige. Eftersom våra källor visar att omega-3 halten har sjunkit med 50 % sedan livsmedelsverkets rekommendationer blev allmänna, är det rimligt att påstå att man behöver äta dubbelt så mycket lax per portion, alternativt äta lax dubbelt så ofta, vilket blir ca 5 gånger per vecka, eller varje vardag.

 

Eftersom kampanjen sammanför gamla rekommendationer med nya rön, är det fullt möjligt att Life inte hunnit rensa ut de gamla rekommendationerna från all kommunikation.  Informasjonen på hjemmesiden til Life er fra VG med kildehenvisning til NIFES. Denne er ukritisk gjengitt av oss, er nå forøvrig fjernet. Påstanden i annonsen står vi bak.

 

Fråga 3.

 “Derimot vet vi at mangel på boltreplass gjør at ni av ti oppdrettslaks rammes av fetthjerte”. Hva er kilden til denne opplysningen?

 

Svar 3.

Nästan hälften av den odlade laxen i Norge drabbas av hjärtmuskelinflammation och nio av tio lider av fetthjärta. Det har forskaren Aamer Shehzad vid Universitetet för miljö- och biovetenskaper i Norge kunnat visa. Forskningen har skett i samarbete med Nofima och Norska Veterinärhögsko¬lan
Nofirma (Nofima Marin driver forskning, utvikling, nyskaping og kunnskapsoverføring for den nasjonale og internasjonale fiskeri- og havbruksnæringen.):

 

Källa: http://www.nofima.no/marin/nyhet/2009/08/oppdrettslaksen-har-hjertetrobbel

 

Fråga 4.

“Dessuten finnes det land i verden der man gir laksen antibiotika og markmiddel”. Hvilken relevans har dette til laksen som selges til norske forbrukere?

 

Svar 4.

Kampanjens syfte är inte att kritisera norsk lax, utan att öka människors medvetenhet om att det finns vetenskapliga studier som ifrågasätter näringsinnehållet i det vi äter, och att man som konsument gör rätt i att granska näringsinnehållet i den mat man äter.

 

Kampanjen vänder sig inte heller enbart till norrmän, utan också till svenska och finska konsumenter.

 

Life utgår ifrån att lax som producerats i andra länder kan förekomma i fiskdiskarna i Norge, Sverige och Finland. Därför anser vi det vara relevant att konsumenterna vet hur lax produceras i andra delar av världen.

 

Till detta kan sägas att skandinaver är flitiga resenärer ut i hela världen och har rätt att veta hur man äter hälsosamt även på resande fot.

 

Fråga 5.

Life markedsfører en lang rekke Omega-3 preparater.
– Inneholder noen av disse Omega-3 fra oppdrettslaks. Eventuelt hvilke?

 

Svar 5.
I det norske sortimentet har vi ikke Omega-3 som stammer fra laks. Vårt poeng er ikke å angripe oppdrettsnæringen, men å opplyse forbrukerne om endringen i omega-3 innhold i blant annet laksen.
Bristen i omega3 innholdet i dagens laks må kompenseres gjennom å spise mer laks eller ta tilskudd for å få samme omega 3 innhold

 

Fråga 6.

Jeg antar Life har oversikt over sine produkters opprinnelse. Hva er opprinnelsen (bestand og fangstområde) til de ulike Omega-3 kildene som brukes i produkter Life omsetter?

 

Svar 6.

Ja, vi har full kontroll på detta! Vi har gjort en revidering av samtliga produkter med
omega-3. Lifes egen fiskolja har ursprung från Peru, Chile.
Marocko och Västsahara varpå vi har slutat att saluföra den. En produkt har olja från Marocko, medan alla andra fiskoljor har sitt ursprung från främst Peru men även Chile.

[/raw]