DEL

Med totalhavari på hjelpemotor to uker før jul, og med over en tredjedel av nordsjøsildkvoten igjen å fiske, hastet det å få på plass tillatelse til å fiske kvoten med annet fartøy.


( 25.02.2018 )

Den 5. desember totalhavarerte hjelpemotoren på tråleren Håflu. Med tre uker igjen til årets slutt, og enda mindre til julen skulle ringes inn, og fortsatt 168 tonn igjen av årets kvote på 455 Nordsjøsild, hastet det å få på plass et leiefartøy. En søknad om å få fiske kvoten med tråleren Mostein ble sendt torsdag 7. desember klokken 14:35 på ettermiddagen.

Ifølge Åkra Bilimport AS på Karmøy, måtte motoren bygger opp på ny med nye sylinderforinger, stempler og ny topp. Selve arbeidet vil ta cirka 80 arbeidstimer når deler kunne forventes på plass etter cirka halvannen uke.

Tirsdag 12. desember innvilget Fiskeridirektoratet søknaden. Totalhavariet på Håflu sin hjelpemotor gjorde at fartøyet ikke kunne fiske da det ikke hadde nødvendig strømproduksjon.

Klokken 12:06 torsdag 14. desember kunne Mostein melde inn 180 tonn sild. Denne ble levert til Egersund Sildoljefabrikk nøyaktig ett døgn senere. Det er all grunn til å fastslå at Håflu hadde hell i uhellet. Både ved at Fiskeridirektoratet var raske med å innvilge søknaden om å fiske kvoten med Mostein, og ved at Mostein ikke hadde noe problem med å finne sild og fiske det som gjensto av kvoten. Det tok nøyaktig en uke fra søknad om å fiske kvoten med Mostein ble sendt, til fisken var fisket og levert.

Tråleren Håflu som er hjemmehørende på Bokn i Rogaland, er bygget i 1991 og har største lengde 42,5 meter. Rederiet overtok båten i november 2016. Da hadde den fisket med navnet Fiskebank i 12 år.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.