Metoderevisjonen som er gjort på nvg-sild betyr et stort fremskritt både i bruken av innsamlede data og for kvaliteten på kvoterådene.

Metoderevisjonen skulle opprinnelig være ferdig 1. april, men forskerne trengte noe mer tid til å ferdigstille arbeidet, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Stort framskritt

Rapporten fra revisjonsarbeidet beskriver blant annet den nye modellen som skal benyttes i bestandsberegningen av nvg-sild fra i år av. Modellen, som kalles XSAM, kan bruke usikkerhetsestimat som er forbundet med hver datakilde.

– Til forskjell fra tidligere modeller, gir XSAM en riktigere vekting av inngangsdataene. For første gang kan vi bruke den kunnskapen vi har om kvaliteten på toktog fangstdata til å vektlegge de sikreste datapunktene fremfor de mer usikre. Dette vil bidra til en bedre bruk av innsamlede data og til bedre kvalitet på kvoterådene, forteller Erling Kåre Stenevik, som er bestandsansvarlig for nvg-sild på Havforskningsinstituttet.

Oppskriving, men samme trender

I en metoderevisjon blir det ikke gjort en oppdatert bestandsberegning. For nvg-silda vil det først skje til høsten i ICES-arbeidsgruppen WGWIDE (Working Group on Widely Distributed Stocks), som utarbeider råd på de pelagiske bestandene i Nord-Atlanteren. Det er imidlertid gjort en sammenligning mellom den nye modellen med oppdaterte data og det som arbeidsgruppen gjorde med den gamle modellen i 2015. Den nye modellen gir en oppskrivning av bestanden, mens trendene er svært like i begge modellene.

– Vi vil først se den fulle effekten av den nye modellen etter at vi har fått inn årets data og arbeidsgruppen har gjort sitt arbeid i høst, sier Erling Kåre Stenevik.