Det er med glede Rapp Marine annonserer ny spennende kontrakt på dekksmaskineri for en ny pelagisk tråler til Research Fishing Company, Shetland.

– «Research» blir det første fartøyet Rapp Marine leverer komplett elektrisk dekksmaskineri til den skotske/ shetlandske pelagiske flåten, sier Morten Stenkjær, VP Sales i Rapp Marine AS.

-Vi er meget takknemlig at Skippers Gary og Richard Williamson og partnere på Research Fishing Company har valgt Rapp Marine som leverandør for tredje gang, og spesielt for at de denne gangen velger vårt elektriske system som en løsning for fremtiden, sier Stenkjær.

Følger morgendagens teknologi

Den aller nyeste teknologien brukes på alt utstyr ombord i dette moderne fartøyet og Rapp Marine sin leveranse er ikke noe unntak. Eiernes hovedfokus ved utformingen av fartøyet er å ivareta sikkerhet, effektivitet, fiskekvalitet og komfort for mannskapet ombord.

– Vi følte at Rapp’s elektriske dekksmaskineri vil dekke behovene på alle disse områdene, blant annet med sin effektive og nesten lydløse drift, bekrefter Richard Williamson, skipper og medeier av Research Fishing Company.

– Etter 20 års erfaring med Rapp vet vi at utstyret er svært robust og pålitelig. I tillegg kan vi stole på at vi har Rapp på plass med god service og oppfølging når vi har behov for det, noe som har ført til et svært godt samarbeid mellom våre maskinister og Rapps serviceteam både i Norge og Storbritannia, avslutter Williamson.

Ny trend

Det er svært gledelig at den skotske/ shetlandske pelagiske flåten nå anerkjenner de store tekniske og kommersielle fordelene ved å installere Rapp Marine elektrisk dekksmaskineri på sine fartøyer, sier Tove Pettersen, SVP Sales / Site Manager Bodø

-Den pelagiske flåten har tradisjonelt vært en lojal bruker av vårt hydrauliske dekksmaskineri gjennom årene, vinsjesystem som ble kontinuerlig utviklet i samsvar med klare krav og tilbakemeldinger fra fiskeflåten. Når vi utviklet elektrisk vinsjesystem for fiskeflåten baserte vi teknologien på samme erfaring, filosofi og pålitelighet som har gitt oss et godt fotfeste i markedet opp gjennom årene, avslutter en fornøyd Pettersen.

Denne tråleren er Research Fishing Company sin tredje pelagiske tråler designet av Skipsteknisk. Fartøyet bygges ved Vard Group AS i Norge. Fartøyet vil bli overlevert til Vard Group AS til rederiet i september 2018.

Fartøyet blir utrustet med følgende elektrisk dekksmaskineri:

2 off. Main Trawl Winches 90t

2 off. Cable reel (Aft) for electrical cable for fish pump.

1 off. Tail End Winch 44t

2 off. Fish hose reel (Aft) 20”.

1 off. Top-line winch 57t

2 off. Electric Fish pumps.

2 off. Net drums 95t

2 off. Electric drive system for Fish pumps.

9 off. Mooring Winches 7t

1 off. Auto Trawl model PTS-Pentagon CbusEF.

4 off. Auxiliary winch 5t

1 off. Anchor winch

2 off. Net sounder winch

The electrical main drive system for all EL-winches, with Active Front End including two Rectifier and internal DC link, is divided into two sections to allow the winches to operate with reduced capacity if one sections fails.

System voltage: 3x440V / 60Hz and 2 x Power supply ea. 1000A, 1300kW. Nominal continuous duty at 440VAC.

Rapp Marine Group

Hovedeiere er PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning AS

Rapp Marine Group er en global leverandør av avanserte og innovative løsninger av elektrisk og hydraulisk dekksmaskineri til fiskeri, forskning, offshore og arbeidsbåter.

Rapp Marine Group er i dag en av verdens største leverandører av dekksmaskineri for fiskefartøyer og alle typer forskningsskip.

Selskapet åpnet nytt, moderne produksjonsfasiliteter i Serbia i 2014.

Hovedkontoret, med ledelse, engineering, prosjektledelse, salg/marked og øvrige stabsfunksjoner er lokalisert i Bodø. Ut over dette er selskapet lokalisert med egne selskaper i USA/Alaska og UK, samt med et omfattende globalt serviceog agentnettverk.