DEL

– Dette er vår første levering til et krillfartøy, bekrefter Tor-Idar Øye, VP Sales. Med vår levering vil vi bidra til et bærekraftig krillfiske og god inntjening til denne praktbåten, fortsetter Øye.


( 13.06.2017 )

Det nye og innovative fartøyet er spesielt utviklet for bærekraftig fiskeri i Antarktis, og vil bli utstyrt med topp moderne teknologi for miljøvennlig drift.

– Når vi vet hvilke krav som er blitt stilt til alt ombord, er det med stolthet vi annonserer at vi har fått æren av å designe, produsere og levere komplett elektrisk dekksmaskineri til praktskipet, sier Øye.  I tillegg skal Rapp Marine designe komplett bom- og riggkonstruksjon.

Ønsker grønn innhøsting i Antarktis

– Krillfisket i Antarktis er et av de mest bærekraftige fiskeriene i verden. Likevel vil vi alltid strekke oss etter å gjøre høstingen av krill enda grønnere, og da er tett samarbeidet med norske partnere som Rapp Marine helt essensielt. De innovative løsningene som leveres til vårt nye krillskip vil hjelpe oss å ta vare på økosystemet vi jobber i, og sikre krillfisket i Antarktis for fremtiden, sier Webjørn Eikrem, konserndirektør for fangst og produksjon i Aker BioMarine.

Miljøvennlig løsning for dekksmaskineri

Vår nyeste teknologi innen elektrisk drift skal brukes på dekksutrustningen ombord i skipet. Rapp Marine har fokus på å ivareta miljø, sikkerhet, effektivitet, fiskekvalitet og ikke minst komfort for mannskapet ombord.

– Krillfiskeriet er miljøsertifisert. Med elektrisk drift ivaretas krav på miljøutslipp og arbeidsmiljø som støy, mindre utslipp, effektive systemer samt langt høyere driftseffektivitet, sier Øye.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med både eier og verft i et meget spennende prosjekt, avslutter en fornøyd Tor Idar Øye.

Om Krillfartøyet:

  • Det nye krillfartøyet skal bygges i Norge hos Vard Group AS. Alle tegninger og spesifikasjoner er utarbeidet i samarbeid mellom fiskere fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard Group AS, melder Aker BioMarine i en pressemelding.
  • Skipet har en verdi på om lag en milliard norske kroner, er 130 meter langt og skal utstyres med det siste og beste innen miljøvennlig teknologi. Båten skal leveres fra Vard i slutten av 2018, og er forventet å være i full drift i Antarktis i 2019.
  • Fartøyet vil være energieffektiv i drift og inneholde et moderne bioraffineri for prosessering av krill råvarer i Antarktis.

Rapp Marine Group 

  • Hovedeiere er PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning AS.
  • Rapp Marine Group er en global leverandør av avanserte og innovative løsninger til elektrisk og hydraulisk dekksmaskineri til fiskeri, forskning, offshore og arbeidsbåter.
  • Rapp Marine Group er i dag en av verdens største leverandører av dekksmaskineri for fiskefartøyer og alle typer forskningsskip.
  • Selskapet åpnet ny, moderne produksjonsfabrikk i Serbia i 2014.
  • Hovedkontoret, med ledelse, engineering, prosjektledelse, salg/marked og øvrige stabsfunksjoner er lokalisert i Bodø. Ut over dette er selskapet representert med betydelig egen virksomhet i hhv USA og UK, samt med et omfattende service- og agentnettverk i alle relevante regioner.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.