Rapp Marine er valgt som leverandør av avanserte utstyrspakker til to nye havforskingsfartøy for de kinesiske forskningsinstitusjonene GMGS (Guangzhou Marine Geological Survey) og PRIC (Polar Research Institute of China).

«Kontraktene er vunnet i et meget krevende marked med sterk internasjonal konkurranse. Valget falt på Rapp Marine fordi vi har de teknologisk beste løsningene, fordi vi har omfattende erfaring med slike leveranser og fordi vi har kunnet tilby konkurransedyktige betingelser» sier Administrerende Direktør Helge Vatnehol.

Helge Vatnehol3

Helge Vatnehol, CEO, Rapp Marine. Foto: Rapp Marine.

Tildelingen befester Rapp Marines ledende posisjon for denne type utstyr i det internasjonale markedet generelt og i det asiatiske markedet spesielt, hvor selskapet har vunnet de fleste kontraktene som har vært tildelt de siste årene.

Leveransene er teknologisk meget avanserte og er i sin helhet utviklet i Bodø hvor også det meste av detalj engineeringen vil foregå. Produksjonen vil skje ved den nye fabrikken i Serbia.

Havforsk 2

Animasjonsbilde av det andre havforskningsfartøyet. Foto: Rapp Marine. 

» Vi har jobbet hardt og lenge for disse kontraktene så dette er en gledens dag» sier Tove Pettersen, Senior Vice President Sales & Marketing og legger til:

«De fleste kystnasjoner arbeider med planer for bygging av havforskningsfartøy og vi er i spennende prosesser rundt flere tilsvarende prosjekter, i tillegg til at vi også opplever en økende etterspørsel innen fiskerisegmentet,»

Tove Pettersen

Tove Pettersen, Senior Vice President Sales & Marketing, Rapp Marine. Foto: Rapp Marine.

Rapp Marine har for tiden systemer til åtte slike fartøyer under levering, og har gjennom dette og tidligere leveranser, bygd opp solid kompetanse både innen operasjon og bruk av slikt utstyr så vel som til konstruksjon og produksjon. Dette setter selskapet i en unik posisjon til å kunne gi råd og veiledning til kundene og tilby dem optimale løsninger for de operasjoner de skal utføre.

«Selv om disse tildelingene er svært gledelige, vil vi fortsatt være avhengige av å vise evne til å vinne flere ordrer for å sikre en god og lønnsom videre utvikling. Det har vi stor tro på at vi skal klare, og vi har mange spennende kontraktstildelinger foran oss de nærmeste månedene som vi arbeider hardt for å vinne» sier Vatnehol.

«Dette er et stort kompliment til ledelsen og det sterke fagmiljøet som er utviklet i Rapp Marine Group, ikke minst her i Bodø» uttaler styreleder Bjørn Hesthamar.

_MG_5279

Servicerepresentant fra Rapp Marine i aksjon. Foto: Rapp Marine.  

Rapp Marine

 • Hovedeier i selskapet er Tromsø baserte Nord Kapitalforvaltning AS
 • Rapp Marine er en av verdens ledende leverandører av avansert dekksmaskineri til kunder innen skips- og oljeindustrien globalt. Selskapet, tidligere kjent som Rapp Hydema, har over 100 års erfaring med utvikling av dekksmaskineri og -utstyr, og har selv levert innovative vinsjer, kraner og lasthåndteringssystemer til kommersielle arbeidsfartøy i over 40 år.
 • Rapp Marine er i dag verdens største leverandør av spesialkraner og annet dekksmaskineri til forskningsfartøy.
 • Selskapet åpnet ny og toppmoderne fabrikk i Serbia i 2014.
 • Hovedkontor og tekniskavdeling ligger i Bodø. I tillegg har selskapet salgs-, service- og produksjonsaktiviteter på 17 andre lokasjoner verden rundt. Rapp Marine har i dag totalt 317 ansatte, med 66 ansatte ved hovedkontoret i Bodø.

Guangzhou Marine Geological Survey (GMGS)

 • Fartøyet til GMGS er et såkalt Oceanographic Research Vessel.
 • Fartøyet skal drive med overvåkning, forskning og rådgivning. Om bord har de laboratorier og stasjoner som benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd.
 • GMGS er underlagt China Geological Survey (CGS), Ministry of Land and Resources. Dette er en stor nasjonal forskningsinstitusjon som jobber med planlegging og gjennomføring av forskning på nasjonal basis.
 • GMGS har 800 ansatte
 • GMGS samarbeider med andre forskningsinstitutter både nasjonalt og internasjonalt. De har blant annet hatt samarbeidsprosjekter med USA, Tyskland og Russland.

Polar Research Institute of China (PRIC)

 • Fartøyet er 122, 5 meter langt
 • Dette er den første isbryteren som bygges i Kina.
 • Et forskningsteam fra PRIC skal operere båten i Antartiske strøk og jobbe opp med levering mot «Zhongshan Stasjon»
 • PRIC ble etablert i 1989 og er en non profit organisasjon direkte underlagt State Ocean Administrasjon.
 • PRIC er også den eneste organisasjonen i Kina som er spesialisert på polarekspedisjoner, i dag opererer de skipet «XUE LONG». Den nye isbryteren skal jobbe sammen med dette fartøyet for å levere forskning fra stasjonen i Antartis kalt «Zhongshan Station»
 • Det er 124 ansatt i PRIC i dag, 41 av disse er forskere i tillegg til et crew på 34. De resterende jobber med ledelse og support mot operasjonen.