- Målet er å styrke selskapet gjennom å komme tettere på våre norske kunder, sier Alfred Risan, Senior Vice President i Rapp Marines globale servicedivisjon.

Den internasjonale leverandøren av dekksmaskineri har i dag signert en viktig avtale med LOS Gruppen om etablering av et helt nytt serviceverksted på LOS Gruppen sitt anlegg på Rubbestadneset i Bømlo kommune.  Alfred Risan påpeker at Rapp Marine i første rekke utfører servicetjenester på egne leveranser av vinsjer, kraner og annet dekksmaskineri, men verkstedet blir også i stand til å ta hånd om tilsvarende utstyr fra andre produsenter. – Samtidig har kundene våre mulighet til å få utført skipsservice av samarbeidspartner LOS Marine på Rubbestadneset, sier han.

 

– Med kritisk utstyr på over 1000 seilende fartøyer innen fiskeri, havforskning og offshore support, er det viktig at vi til enhver tid er tilgjengelig for kundene våre med reservedeler og topp service. Denne etableringen er et første skritt på veien til en omfattende styrking av vårt globale service apparat. Jeg er svært glad for at vi har fått i stand denne avtalen med en så solid partner som LOS Gruppen, sier Helge Vatnehol, administrerende direktør i Rapp Marine AS.

NS5B8678

Fra venstre: Alfred Risan , Senior Vise President i Rapp Marines globale servicedivisjon og leder i LOS Marine, Magne Olav Østensen.

 

 

«One stop shop»

– Kundene våre ønsker å få gjort mest mulig på en gang, og på Rubbestadneset vil vi i fellesskap kunne tilby en «one stop shop» som ivaretar alle maritime servicebehov, sier Alfred Risan og daglig leder i LOS Marine, Magne Olav Østensen.  De påpeker at for skipsredere er kortest mulig nedetid et viktig kriterium når de tar skipene sine til land for større overhalinger av motorer og annet skipsutstyr.

 

Ved å flytte serviceverkstedet fra Bodø til Rubbestadneset, ønsker Rapp Marine først og fremst å komme tettere på sine norske kunder.

 

– Målet er å kunne tilby kundene våre enklere tilkomst til et utvidet og bedre servicetilbud. Rapp Marine vurderer Rubbestadneset som en god lokasjon for betjening av denne kundegruppen, både med tanke på den geografiske beliggenheten og den markedsposisjonen LOS Marine har opparbeidet seg innenfor skipsservice, forteller Risan og Vatnehol.

 

– Vi samarbeider i tillegg godt med flere andre lokale virksomheter, som er i stand til å maskinere og produsere reservedeler for oss over natten. Dermed slipper vi å vente på deler fra hovedlageret vårt om tiden skulle være knapp, og vi kan tilby kundene en større grad av fleksibilitet, utdyper Risan og Vatnehol.

 

Tettere på

Etter å ha samarbeidet på flere prosjekter siden februar i år, har Alfred Risan i Rapp Marine og Magne Olav Østensen i LOS Marine funnet en god samarbeidspartner i hverandres selskaper. – Vi har begge sterk tro på at enda tettere samarbeid og felles markedsføring både vil resultere i økte forretningsmuligheter for begge parter og styrke Rubbestadneset som geografisk knutepunkt for skipsservice i Norge.

 

Styrker staben

Rapp Marine har en målsetning om å ha sitt nye serviceverksted i drift i løpet av høsten. Innen det skjer skal relevant utstyr flyttes fra Bodø til Bømlo, og det skal ansettes nye medarbeidere.

 

– Som et ledd i styrkingen av hele serviceorganisasjonen vår, har Rapp Marine en målsetning om å utvide servicestaben i Norge betydelig i løpet av høsten. Dette inkluderer både operatører på Rubbestadneset og reiseoperatører til serviceoppdrag verden over, sier Helge Vatnehol, daglig leder i Rapp Marine.

 

Riktig satsing

Rapp Marine er eid av Nord Kapitalforvaltning, det første og eneste private equity-selskapet med fokus på Nord-Norge. Selskapet utøver et aktivt eierskap.

 

– Da Nord Kapitalforvaltning kjøpte Rapp Marine i desember 2012 var vår klare ambisjon å utvikle dette til en vesentlig større og topp moderne industribedrift, med en tydelig internasjonal profil. Å kunne ekspandere virksomheten gjennom å tilby våre kunder enda bedre service er en viktig del av denne satsingen, og vi ser etableringen på Rubbestadneset som et sentralt punkt i den videre utviklingen av selskapet, uttaler styreleder i Rapp Marine, Bjørn Hesthamar.

 

Rapp Marine

  • Rapp Marine er en av verdens ledende leverandører av avansert dekksmaskineri til kunder innen skips- og oljeindustrien globalt. Selskapet, tidligere kjent som Rapp Hydema, har over 100 års erfaring med utvikling av dekksmaskineri og -utstyr, og har selv levert innovative vinsjer, kraner og lasthåndteringssystemer til kommersielle arbeidsfartøy i over 40 år.
  • Rapp Marine er i dag verdens største leverandør av spesialkraner og annet dekksmaskineri til forskningsfartøy.
  • Selskapet åpnet ny og toppmoderne fabrikk i Serbia i 2014.
  • Hovedkontor og engineeringavdeling ligger i Bodø. I tillegg har selskapet salgs-, service- og produksjonsaktiviteter på 17 andre lokasjoner verden rundt. Rapp Marine har i dag totalt 317 ansatte, med 66 ansatte ved hovedkontoret i Bodø.

  

LOS Gruppen

  • LOS Gruppen består i dag av LOS Marine og LOS Elektro som til sammen er 230 ansatte, hvor 38 er ansatt i LOS Marine på Rubbestadneset og 195 i LOS Elektro.
  • Gruppen servicetjenester omfatter oppgradering og vedlikehold på alle typer skip og med samarbeidspartnere utfører vedlikehold og installasjon av alle typer skipsmotorer, elektro- og automasjonssystemer, framdriftssystemer, propellere, girkomponenter. Selskapet utfører også små og store reparasjoner og ombygginger av stål og rør, samt installasjon av redningsutstyr, kraner, vinsjer og daviter.
  • LOS Marine ble etablert i 2014, og har sitt utspring i elektroentreprenøren LOS Elektro. Sammen utgjør de to selskapene i dag LOS-gruppen, som har hovedkontor på Bømlo.
  • LOS Marine samarbeider med Wärtsilä, LOS Elektro og andre dyktige, lokale virksomheter for å gi kundene den beste totalservicen.