Den polske assosiasjonen av sjømatforedlere, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (PSPR), stiller både spørsmål med verdien av å være MSC-sertifisert og gir organisasjonen ramsalt kritikk.

Ifølge en artikkel i Eurofish Magazine, betalte organisasjonen i 2015 hele 60.000 euro for sertifisering av det polske torskefiskeriet i den østlige del av Østersjøen. Ifølge PSPR sin president Jerzy Safader, ble sertifiseringen suspendert samme år, uten at de fikk tilbake noen av pengene de hadde betalt.

Men det er ikke bare frustrasjon etter å ha tapt 60.000 euro og det som de kaller misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom representanter for MSC og polske foredlere som ligger til grunn for sinne og misnøye. De polske foredlerne finner det urettferdig at hele kostnaden ved å sertifisere fiskeriet er lagt på foredlingsleddet. MSC sertifisering er egentlig ikke lenger frivillig. Manglende sertifisering er en barriere i markedet, så bedrifter føler seg tvunget til å sertifisere.

Mange butikkjeder forlanger at produktene skal være MSC-sertifisert, uten at de tar noen av kostnadene som er involvert. PSPR mener at kostnaden ved sertifisering bør fordeles på alle ledd i kjeden, fra båt til detaljist. Nå kan sertifisering redusere profitten til et selskap med hele elleve prosent, grunnet kostnader knyttet til bruk av logo og andre avgifter.