DEL

FHL og Norges Råfisklag ble ikke enige om nye minstepriser på torsk 19. januar. Derimot har Råfisklaget besluttet at gjeldende minstepriser skal videreføres. Finansuroen og den økonomiske istiden globalt har svekket de store fiskeimportørene, noe som også rammer handelen med norsk fisk.


( 20.01.2009 )

[raw]

FHL hadde særlig i lys av markedssituasjonen for torsk bedt om et ekstraordinært forhandlingsmøte med Norges Råfisklag med det mål å få redusert minsteprisen og dermed bidra til normalisering av  handelen, opplyser FHL.

– Det var ikke mulig å få Norges Råfisklag med på en reduksjon i minsteprisene. Nå må vi se på andre virkemidler som reguleringer av fisket, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling i FHL.

FHL tilkjennegir at  de opplever at Norges Råfisklag har forståelse for den vanskelige situasjonen. Det er en felles forståelse for at det nå vil være behov for fortløpende å vurdere reguleringstiltak for slik å begrense utbudet av torsk fra Norge. Det er også enighet om fortsatt å jobbe for å få til tiltak via myndighetene som kan normalisere handelen mellom norske eksportører og importører i markedet.

Den 26. januar legger regjeringen frem sin tiltakspakke, og fiskerinæringen har tidligere oversendt klare krav om tiltak som kan sikre finansieringen.  Fiskerinæringen har også bedt om at det i regjeringens krisepakke bevilges ekstraordinære midler til markedsføring av norsk sjømat.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.