DEL

Arve Solskjær i Arctic Linefish AS er godt kjent i Qingdao. Her har han vært mange ganger, og selskapets største kunder ligger nettopp i og rundt denne kinesiske byen.


( 16.01.2012 )

[raw]

Vi møter Solskjær i taxien på vei til China Fisheries & Seafood Expo og Aquaculture. Eksportsjefen synes dette er en flott messe og en viktig arena om du vil følge med på hva som skjer på produktsiden og for å bygge relasjoner.

 

Selskapet han jobber i har ikke stand på årets messe, men han bruker likevel arenaen aktivt til å møte kunder og for å se hva som rører seg i bransjen. Arctic Linefish er Ervik Havfiske sitt salgsselskap, som har to ansatte, og som er lokalisert til Stadlandet. Selv har Solskjær kontor på Os, et stykke sør for Bergen. Men han er mye på reise, også til Stadlandet av og til for å møte kollega Rune Dalsbø.

 

Arctic Linefish har årlig et kvantum på rundt 22.000 tonn fisk fra linebåtene i gruppen som skal selges, av artene torsk, hyse, lange, brosme, blåkveite, steinbit og tannfisk. En stor del av dette blir sløyd, hodekappet og frosset hel om bord i linefartøyene, og deretter solgt til store fiskeindustribedrifter i og rundt Qingdao. De foredler varen og selger produktene videre til markeder i USA og Europa.

 

-Det har betydning at fisken vi har er fanget med line, noe som gir mindre problemer i produksjonen. Fiskekjøttet blir ikke så lett bløtt eller gult, og vi får generelt høyere pris enn fisk som er tatt på garn eller annen redskap. Noen kunder er villige til å betale ekstra for kvalitet, og oftest er det kunder i USA som etterspør produkter fra linefanget fisk. Vi spiller på lag med produsentene her i Kina, og vi fronter dette sammen. Det betyr at vi ofte deltar på møter med produsent og sluttbruker. Det sier en fornøyd Arve Solskjær.

 

Eksportsjefen forteller at det som har vært utfordrende i Kina den den siste tiden er de sterkt økende lønnskostnadene. For få år siden lå månedslønnen til arbeiderne i de store foredlingsbedriftene på rundt 200 USD. Nå har den økt til rundt 500 USD. Det har ført til at enkelte bedrifter har flyttet produksjonen til Vietnam, hvor lønnsnivået er adskillig lavere. Men foreløpig klarer Solskjær å få avsetning på fisken i Qingdao.

 

Arctic Linefish har en agent i byen, noe som er viktig om du ønsker å være aktiv i dette markedet. Eksportsjefen forteller at Qingdao og Dalian er viktige regioner når det gjelder frossen fisk, mens Beijing, Hong Kong og Guangzho er store når det gjelder ferskfiskmarkedet. Solskjær har ikke merket noe negativt på salget av frossen fisk, når det gjelder problematikken rundt fredsprisen. Han tror de store produksjonsbedriftene i Kina er avhengige av tilførsel av fisk fra Norge, og at dette er årsaken at det ellers så kjølige forholdet mellom Kina og Norge ikke har hatt noe innvirkning på dette området.

 

Salgsselskapet til linebåtgruppen fra Stadlandet har ikke bare frossen, hel fisk i sin portefølje, men også foredlet vare å tilby sine kunder. Disse befinner seg i hovedsak i Norge og Europa. Det er vanskelig å konkurrere på pris med kineserne i andre markeder. Arctic Linefish har årlig rundt 500-600 tonn ferdigprodukter fra linefanget fisk som skal selges, blant annet det som produseres som ferdige porsjonspakninger om bord i nye Frøyanes. Solskjær forteller til Kystmagasinet at han regner med at de snart har på plass en avtale om salg av denne type ferdigvare, direkte til store matvarekjeder i Norge og i Europa.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.