Danske fiskere forteller til Frederikshavn Avis at de føler seg både mistenkeliggjort og krenket. Danske myndigheter har besluttet at danske fiskefartøyer skal installere overvåkningskameraer som viser all fangst som kommer om bord og om noe blir dumpet.

Fiskerne Martin Vinther Larsen og Klaus Rosenfeldt Hansen, som tråler etter sjøkreps, sier at de heller velger å gå i land enn å gå ut på havet med kameraovervåkning.

I desember i fjor sa fiskeriminister Mogens Jensen i en pressemelding at elektronisk overvåkning av fiskeriet er den riktige veen mot en mer moderne, grønnere og mer bæredyktig fiskeriforvaltning. Ved hjelp av kameraer kan myndighetene få bedre oversikt over både hvilke fiskearter som fiskes og størrelsen på disse. Det første fiskeriet som pålegges å installere kameraer er bunntrålere som fisker i Kattegatt. Her har fartøyene en bifangstkvote på 130 tonn. 80 tonn er forbeholdt fartøyer som godtar at det installeres kameraer om bord.