Kystflåten i Galicia har gjennomført en dags streik, og oppfordrer andre til aksjoner i protest mot nye regler om kontroll av fiskefartøy, vedtatt av EU-parlamentet. Det aksjoneres også mot høye dieselpriser.

De nye reglene innebærer at alle fiskefartøy må installere kameraovervåkning om bord. Kameraovervåkning går ut over fiskerne sin rett til et privatliv, mener de.

Samtidig som de galisiske fiskerne protesterer, har fiskerne i Baskerland uttrykt støtte til de nye reglene. De mener installasjon av kameraovervåkning vil redusere ulovligheter og urettferdig konkurranse. Foreløpig skal videoovervåkning bare installeres om bord i fiskefartøyer hvor myndighetene mener det er risiko for reglene brytes.

Leder av den baskiske fiskeriorganisasjonen Eugenio Elduayen, sier at han støtter de nye reglene siden de kan gi baskiske fiskere en fordel. Det skyldes at de blant annet fisker med annet utstyr enn for eksempel den galisiske flåten. Blant utstyret de ikke bruker er trål.