Den tidligere torskeoppdretteren skal nå satse på lakserogn.


( 16.06.2014 )


Bedriften har de senere årene utmerket seg med gjennombrydd for en rekke arter, men er kanskje mest kjent for yngelproduksjon av torsk. Nå er det stamlaks i landbaserte anlegg som står i fokus.

 

Det er fire år siden Profunda startet pilotprosjektet “biosikker rognproduksjon”.

 

 

– Utfordringene for oppdrettsnæringen i dag er at laksen rømmer og blander seg med villaksen, og lakselus. Ved å ha stamlaksen på land er rømningsfaren null. Vi har også hatt tilgang på marint grunnvann siden 1998. På moloen ved anlegget er det boret to brønner femti meter ned i grusen. Grusmassene i sjøen filtrerer vannet, og i tillegg har vi tilgang på ferskt grunnvann, sier daglig leder Helge Ressem i Profunda til Møre-Nytt.

 

– God tilvekst og lav dødelighet hadde vi suksess med fra dag en. Det siste kriteriet for å oppnå suksess er kjønnsmodning. Denne uken har vi fått dokumentert at 75 prosent av hunnfisken er godt moden, og der er tilstrekkelig med hannfisk. Det tok oss fire år å få til kjønnsmodningen, og så vidt jeg vet er vi de eneste i Norge som har fått dette dokumentert, sier Ressem som mener Profunda med det har et konkurransefortrinn med tilgang på grunnvannet.