Kraftblokker, notruller, pressruller, garnhalere og annet utstyr, som gjør det tunge arbeidet om bord i et fiskefartøy, har et viktig slitebelegg i gummi. Mye av dette leveres av en norsk produsent, Rub-Tech AS fra Moelv. Selskapet er en fast leverandør av gummiering til kjent og kjært utstyr fra Karmøy Winch, Hydema, MacGregor og andre utstyrsprodusenter til fiskeflåten.

Vi møtte eier og teknisk rådgiver, Øystein Aaberg, og hans kollega, salgssjef Erik Christensen, på selskapets stand på fiskerimessen BlueFish i Ålesund i begynnelsen av september. Det hadde bestemt seg for å delta på denne messen fordi de mente det var viktig å vise seg frem i den store fiskeriregionen på Sunnmøre og fordi de regnet med å møte en del brukere av produktene selskapet leverer gummiering til.

Rub-Tech har opplevd god vekst de siste årene, og i fjor økte de omsetningen fra 16 til 19 millioner kroner. Fiskeri står for rundt halvparten av omsetningen og aktiviteten, opplyser Aaberg til Kystmagasinet. Da er også prosessindustrien tatt med, der de er en stor leverandør av transportruller, hjul, valser, pakninger mer mere.

-Selskapet er med på å løse kunden sitt behov for slitasjebelegg, korrosjonsbeskyttelse, vibrasjon og støydemping, enten det gjelder fiskefartøy, oppdrettsanlegg eller foredlingsanlegg, og vi har rammeavtaler med de fleste store norske leverandørene av utstyr der det er behov for gummiprodukter, ikke i fiskerinæringen men også i andre bransjer som annen industri, offshore, jordbruk, transport, gruver og anlegg og kraftverk og energi, forteller Øystein Aaberg.

Flere nyansettelser

Veksten de siste årene har ikke bare ført til økt omsetning, mens også til flere nyansettelser. I uken før BlueFish fikk bedriften to nye medarbeidere, i tillegg til en ny daglig leder. Rub-Tech har i dag 16 ansatte og de har flotte fasiliteter med 4.000 kvadratmeter produksjonslokaler og lager i Moelv, ett tettsted som ligger mellom Hamar og Lillehammer.

Rub-Tech er en tradisjonsrik bedrift med aner tilbake til rundt 1979/1980, da Olrich`s Gummiservice la ned sin produksjon på Hamar. Det ble da stiftet et nytt selskap, Gum-Tech AS. De skulle videreføre deler av produksjonen, som i stor grad handlet om formstøpte gummieringsprodukter til fiskeflåten, belegning av stålhjul mer mere og reparasjon av alle typer dekk.

Selskapet endte med styrt avvikling i 1989. Samtidig ble dagens Rub-Tech AS etablert, og de nye eierne kjøpte utstyret som var nødvendig for å drive en ren teknisk gummiproduksjon uten bildekk. For å gjøre en lang historie kort, kan det til slutt nevnes at bedriften i dag er et familieselskap, som fra 1999 var eid av Øystein og Arne Aaberg, som likeverdige partnere. Fra 2015 har Aaberg stått som eneeier.