Produksjonen av laks øker mens oppdrett av marine arter går kraftig ned, viser statistikk fra Fiskeridirektoratet.


( 06.06.2013 )


[raw]

I 2012 var nesten samtlige (97 prosent) av tillatelsene for matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i drift. For marine arter var tallet omlag tretti prosent. For marine fiskearter har det derimot vært en kraftig reduksjon i aktiviteten og kun 32 prosent av tillatelsene var i drift i 2012.

 

For skalldyr var 44 prosent av tillatelsene i drift. Dette går frem av den foreløpige statistikken for akvakultur 2012 som Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå legger fram i dag.

 

Solgt mengde økte

Det ble i 2012 solgt 1 241 482 tonn med laks og 70 364 tonn med regnbueørret. Dette innebærer en økning på henholdsvis 17 prosent og 20 prosent fra 2011.

 

De største øker mest
De ti største selskapene med produksjon av laks og regnbueørret stod for 66,4 prosent av totalt solgt mengde i 2012.

 

Historisk sett har andelen av solgt mengde for de største selskapene vært økende. For å illustrere dette kan vi nevne at de ti største selskapene hadde en andelen av solgt mengde 47,6 prosent i 2005, mens andelen var økt til 64,5 prosent i 2010.

 

Kraftig fall for torsk og kveite
Som nevnt har det vært en reduksjon i aktiviteten blant produsentene av andre marine fiskearter. Det ble i 2012 solgt 10 016 tonn torsk og 1 741 tonn kveite. Dette var en reduksjon på henholdsvis 34,4 prosent og 37,1 prosent fra 2011.

For røye og andre fiskearter var det små endringer fra 2011. Salg av skalldyr til konsum økte fra 2011 til 2012, til tross for en reduksjon i antall tillatelser i bruk. Det ble i 2012 solgt 1 967 tonn med blåskjell, 21 tonn med kamskjell og 6 tonn med østers.

[/raw]