Det ble landet over 2,4 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av nær 16 milliarder kroner i Norge i 2011. Det gir en nedgang i landet kvantum, men en kraftig økning i førstehåndsverdien i forhold til 2010.


[raw]

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nå lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2008 til 2011. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene. Resultatet viser den høyeste førstehåndsverdien for landet fisk siden 2001 målt i 2011-kroner. Førstehåndsverdien i pelagisk sektor passerte i 2011 verdien i torskesektoren.

 
Pelagisk sektor årets vinner
Pelagisk sektor opplevde en kraftig økning i førstehåndsomsetning i 2011. Den totale økningen for hele sektoren er på 23 prosent fra 2010 til 2011. Samtidig har det vært en nedgang på litt i overkant av 24 prosent i landet kvantum. Dette skyldes kraftig nedgang i fisket etter sild og kolmule som har en nedgang på henholdsvis 31 prosent og 89 prosent. Den store økningen i førstehåndsverdien skyldes god prisutvikling for de aller fleste fiskeslag.

 
Gjennomsnittsprisen for sild steg med hele 77 prosent fra 2010 til 2011. Samme gode utvikling har makrell (58 prosent), taggmakrell (46 prosent), kolmule (71 prosent) og lodde (13 prosent). Økningen i førstehåndsverdien i pelagisk sektor gjør at verdien så vidt har passert verdien i torskesektoren. Dette skjer selv om også verdien i torskesektoren har styrket seg i 2011.

 

 
Landinger av torsk har økt med 20 prosent og landinger av hyse har økt med 28 prosent fra 2010 til 2011. I tillegg har gjennomsnittsprisen på torsk økt med 9 prosent. Det er likevel langt opp til gjennomsnittsprisen i 2008 som lå 43 prosent over nivået i 2011 i løpende kroneverdi.

 
Prisfest i kongekrabbefisket
Landinger av kongekrabbe viste en sterk nedgang fra 2009 til 2010. Dette skyldtes i hovedsak nedgang i det frie fisket etter kongekrabbe. Fra 2010 til 2011 har landinger av kongekrabbe gått ytterligere nedover, samtidig som gjennomsnittsprisen har gått kraftig opp. Den steg fra 46 kroner til 85 kroner fra 2010 til 2011. Dette gir en økning på hele 85 prosent.

 

Tredoblet verdi
Gruppen «Annen og uspesifisert fisk» har hatt en stor økning i førstehåndsverdi av landingene.
 

 

Leppefisk god butikk
 
I denne kategorien finner blant annet leppefisk. Førstehåndsverdien i denne kategorien er mer enn tredoblet fra 2009 til 2011, selv om kvantum omsatt fisk er nesten det samme. Dette skyldes først og fremst gode priser på leppefisk som følge av stor etterspørsel fra oppdrettsnæringen de siste årene.
 

Antarktisk krill
Fiskeridirektoratet har for første gang skilt ut antarktisk krill som egen gruppe i Norges Fiskerier. Fangst av antarktisk krill har hatt en nedgang i 2011, samtidig som førstehåndsverdien i fisket har økt med 30 prosent.
 

Statistikkbanken
Samtidig med at Fiskeridirektoratet publiserer foreløpige tall i Norges Fiskerier vil tall for 2011 bli tilgjengelig i Statistikkbanken. Her vil en på egenhånd kunne lage egne tabeller på en enkel måte. Statistikkbanken gir muligheter til å hente opplysninger på en rekke områder. Du kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi også hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, lengdegrupper og fangstområde.
 

[/raw]