Kystmagasinet 5.13: Lakseprisene lukter på 40-tallet. Forklaringene er mange og gode. Sist det skjedde var forklaringene de samme. Men prisfallet kom i 2010 også, tross mange erklæringer fra ulike eksperter og analytikere om at prisene skulle en vei, og det var videre opp. Laksens største problem nå er ikke den økonomiske krisen og politiske uroligheter. Det er prisen som er et problem.


( 10.09.2013 )


[raw]

Fra 2011 til 2012 falt gjennomsnittsprisen på fersk sløyd laks fra 31,93 kroner til 27,64 kroner.  Selv om det bare er et fall på 13,5 prosent, var prisen i perioder en del lavere. Laks ble solgt på tilbud i supermarkeder, og laks var svært konkurransedyktig i forhold til alternative proteinkilder som kylling og svinekjøtt.

 

Men i de første fem månedene av 2013 har prisen økt med hele 39,2 prosent sammenlignet med fjorårets snittpris. Norske oppdrettere kan juble, om enn så lenge. Norsk lakseeksport var ved utgangen av mai 416.304 tonn, mot 429.149 tonn i samme periode i fjor. Fallet i eksportert kvantum er et resultat av for lite laks i sjøen. Samme situasjon har norsk laks opplevd mange ganger før. Resultatet har vært det samme hver gang. Prisen går opp, og så stopper etterspørselen fra markedet. Laks er god fisk, men konsumentene er verken villig eller i stand til å betale en hvilken som helst pris. Resultatet av den økte prisen på laks sees allerede i mange prisømfintlige markeder.

 

Selv om Carrefour selger laks til 40 kroner kiloen i Polen, er det dyrt sammenlignet med andre proteinkilder som kylling og vietnamesisk pagasius. Og i de fleste andre butikker koster laksen mer enn det dobbelte.

 

 

Kina faller

Fra 2011 til 2012 økte eksportert kvantum av laks til Kina fra 6.982 tonn til 13.778 tonn rund vekt, en økning på nesten 100 prosent. Økningen skyldes i første rekke lettere grensepassering for norsk laks, enn økt etterspørsel.

 

I år faller eksportert kvantum igjen. I fjor ble det i årets fem første måneder eksportert 5.493 tonn laks rund vekt, mens det i samme periode i år bare har gått 4.573 tonn til Kina.  Fallet skyldes ingen kinesisk krise eller nye vansker med å få laksen gjennom veterinærkontroll.

 

I fjorårets første fem måneder måtte kinesiske importører betale 30,22 kroner for ett kilo fersk sløyd laks. I år er prisen i samme periode 41,74 kroner. Det er en økning på 38 prosent. I fjor kunne fersk laks kjøpes for rundt 50 til 60 kroner per kilo i butikkene. Nå er prisen 10 til 15 kroner høyere, og enda har ikke hele prisstigningen blitt tatt ut i markedet. Det er alltid en forsinkelse for når prisøkninger rammer detaljistleddet, siden mange importører og distributører har langsiktige avtaler både med leverandører og kundene. Importører som skal konkurrere med andre importører, som fortsatt klarer å få laks til en lavere pris på grunn av sine avtaler med norske eksportører, må holde sine priser nede for ikke å tape markedsandeler.

 

Etter kraftig vekst i eksporten til Thailand, Taiwan og Kina, faller eksporten i år. I flere asiatiske markeder er kvantumet nesten halvert.

 

 

Hong Kong øker litt

Da handelshindringene i ettertid av fredsprisutdelingen rammet fersk norsk laks, falt importen til Kina raskt. Men den økte til noen av bakdørene til Kina, som Hong Kong og Vietnam. Nå er det bare en liten økning fra 6.615 til 6.802 tonn i eksporten til Hong Kong. At Hong Kong øker skyldes en mer kjøpesterk befolkning, ikke økt re-eksport til Kina.

 

Portugal faller

En tilsvarende utvikling som den i Kina, har også oppstått i det portugisiske markedet. Fra 2011 til 2012 økte eksporten til Portugal, kraftig fra 9.420 til 12.139 tonn – en fantastisk økning til et marked hvor økende arbeidsledighet og sosial nød preger nyhetsbildet. Men det fantes en viktig årsak, som var prisfallet på laks fra 2011 til 2012. Dette prisfallet er nå oppspist flere ganger av en økning i kiloprisen i år fra 30,03 kroner per kilo til 43,09 kroner. Det er en økning på hele 43,5 prosent, og slett ikke særlig salgsfremmende i et marked som er rammet av store økonomiske vansker.

 

Hellas faller dramatisk

Selv Hellas økte importen fra 2011 til 2012. Den økonomiske krisen rammet Hellas for fullt i fjor. Folk mistet arbeid, andre fikk redusert sin lønn eller pensjon, og antallet turister til landet falt. Likevel ble det importert 5.737 tonn laks mot 4.345 i 2011. I år viser tallene en begredelig utvikling for norske lakseeksportører. Mens det i fjorårets fem første måneder ble eksportert 2.796 tonn laks, har grekerne i år nøyd seg med 628 tonn. Det er et fall på hele 77,5 prosent.

 

Portugiserne økte importen av laks i kriseåret 2012. Men nå synker volumet. Eksportverdien er høyere inntil fallet blir mer dramatisk.

 

 

Egypt faller

Egypt har et lite fall fra 571 til 486 tonn i årets første fem måneder. Fra 2011 til i fjor økte importen av laks fra 950 tonn tiil 1.281 tonn. Denne økningen kom midt i landets politiske krise. Kraftig prisstigning har gjort at stadig flere egyptere sliter med å ha råd til nok mat. Men det er en økonomisk overklasse som ser ut til å klare seg bra.

 

Turismen har fått en knekk, og mange hoteller sto i fjor tomme. Likevel økte importen av laks. Nå stopper det opp. Selv den betalingsdyktige eliten ser ut til å reagere. Prisen for laks er blitt for høy.

 

Kraftig fall i mange markeder

Blant markedene som frem til utgangen har økt importen av laks markant er Polen. Her blir laksen foredlet og re-eksportert til hele Europa. Når for eksempel eksporten til Danmark og Sverige er ned, kan det skyldes økt import av ferdig foredlet laks fra Polen, og at mindre kvantum blir foredlet i disse landene.

 

Når Russland har et fall på cirka 11.000 tonn, fra 56.884 tonn til 45.738 tonn, kan det delvis skyldes at enkelte importører er nektet adgang til markedet i kombinasjon med reaksjon på den kraftige prisøkningen på laks. Russland, som i fjor økte sin import av laks voldsomt, og ble antatt å bli det største norske laksemarkedet, har nå havnet på en tredjeplass, bak Frankrike og Polen.

 

Lite laks på tilbud

En sjekk av franske super- og hypermarkeder i andre halvpart av juni, viste at ingen av de store kjente som Intermarche, Giant og Carrefour hadde tilbud på laks. Det var laks i ferskfiskdiskene, og røykelaks i hyllene.

 

I Polen hadde Carrefour hel  laks til 18,99 zloty, tilsvarende 40 kroner, i samme periode. Det var ikke angitt i butikkjedens kundemagasin om dette var norsk laks, eller fryst pukkellaks.  Med en pris på 40 kroner taper Carrefour på laksen, med mindre de fortsatt får levert laks til lav pris på grunn en ikke utgått langtidsavtale. Det kan også være at laksen har dårlig innfarving, har vært fryst i lengre tid, eller har andre kvalitetsproblemer.

 

Den økonomiske krisen i Hellas har gjort markedet sensitivt til høye priser. Nå svikter grekerne laksen, og det er glissent i fiskediskene hvor laksen i fjor bugnet.

 

 

Konkurransen er tøff, selv for laks priset til under 20 zloty per kilo. For Carrefour har pangasius til 8,99 zloty (20% is glasur), kylling til 5,40 zloty per kilo.

 

Superbrugsen i Danmark hadde i juni hele sider med fersk laks til 93,75 danske kroner per kilo. Indrefilet av svin koster til sammenligning 59,90 danske kroner per kilo, mens hel kylling var på tilbud til 69,95 danske kroner per kilo.

 

I de fleste større laksemarkeder er laks ikke bare dyrere enn både svin, kylling og mange andre fiskeslag, men med en eksportpris på rett under 40 norske kroner er den blitt til dyr mat for mange. Sist norsk laks var priset like høyt kom prisfallet brått og brutalt.

 

Lakseprisen økte i 2010 fra 32,10 kroner i januar, til 42,24 kroner i mai. Deretter lå prisen jevnt over 40 kroner per kilo frem  mai 2011. Da kom fallet. I august var prisen ned 13 kroner fra toppen på 44,53 kroner i april det året, og bunnen kom allerede i oktober 2011 da den var nede i 26,92 kroner.

 

Norsk oppdrettsnæring opplever igjen en gylden tid med fantastisk inntjening. Men fallet i lakseprisen kan igjen bli hardt og brutalt.

 

 

Annen fisk faller, laks øker

Denne gang har reaksjonen kommet tidlig i flere markeder. Økonomisk pessimisme og økende arbeidsledighet reduserer kjøpekraften i viktige markeder. Det kan fremskynde et fall i lakseprisen og gjøre pristoppen mer kortvarig enn for tre år siden.

 

Laks øker i pris, mens annen  viktig fisk som torsk og sei faller. Torskeprisene er siden  2007 og 2008 mer enn halvert. Både torsk, hyse og sei er koster nå under halvparten av laks. I Portugal selges liten klippfisk av torsk for 4 – 5 euro per kilo. Vietnamesisk pangasius er er enda rimeligere. Pelagisk fisk, spesielt makrell, er lavt priset på grunn av rekordestore kvoter. Makrell er ett alternativ for konsumenter med fokus på omega-3.

Torsk koster nå under halvparten av laks. Det samme gjelder hyse og sei, samt mange andre fiskearter. Det er stort sett bare som tørket, eller enkelte kvaliteter av klippfisk torsk, som ikke er rimeligere enn laks.

 

 

Få eksperter på laksemarkedet er villig til å spå store prisfall. Det er ikke populært. Men signalene nå synes ganske tydelige. Spørsmålet er ikke hvor høyt lakseprisen skal. Det viktige spørsmålet er heller hvor langt ned den skal når fallet kommer denne gangen.

 

Prisutvikling på viktige fiskeslag

Pris er FOB Norge, snitt for art/alle produkter.

Kilde: Sjømatrådet

 

Eksport av laks til utvalgte markeder 2011 – mai 2013

Verdi NOK1000

Land

2013 Jan – Mai

2012 Jan – Mai

2012

2011

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Spania

18 730

652 755

20 322

553

55 634

1 389 694

50 611

1 514 302

Hong Kong

6 802

252 725

6 615

176 121

20 067

556 488

17 214

554 935

Kina

3 288

123 196

4 118

111 930

13 778

385 208

6 982

199 798

Portugal

4 573

177 915

5 493

149 593

12 139

324 113

9 420

286 327

Hellas

628

22 244

2 796

74 969

5 737

150 312

4 345

146 774

Egypt

486

18 262

571

16 616

1 281

37 340

950

31 182

Tunisia

44

1 559

22

544

111

2 895

51

1 347

Tot. eksp.

416 304

14 477 315

429 149

11 370 679

1 136 906

29 631 799

964 483

29 183 133

Kilde: Sjømatrådet

[/raw]