Ti kjøpere kjøpte industrifisk av norske fartøy i første halvår. I dette inngår norske fartøyer sine leveringer i utlandet og utenlandske fartøyer som leverte fisk til norske pelagiske mottak.

Av disse ti  kjøpte ni over 10.000 tonn. Fabrikken som kjøpte mest industriråstoff var Prima Protein AS i Egersund med 65.506 tonn, basert på fartøyene sine innmeldinger. Fabrikken som sto klar i 2019, har etter mindre enn to hele driftsår, blitt den største produsenten av mel og olje i Norge.

Nest størst på industriråstoff var Pelagia AS Karmsund Fiskemelfabrikk som kjøpte 63.357 tonn. Totalt kjøpte Pelagia cirka 151.000 tonn av totalt innmeldt 386.000 tonn. I tillegg kjøpte Pelagia Feed i Irland 15 890 tonn.

Kjøpere av pelagisk industrifisk første halvår 2021

Tonn Kjøper Land
65506 Prima Protein AS Norge
63357 Pelagia AS Karmsund Fiskemel Norge
63326 Pelagia AS Egersund Sildolje Norge
57638 Karmsund Protein AS Norge
41935 Triplenine Vedde AS Norge
28572 Pelagia AS Måløy Sildolje Norge
24723 FF Skagen AS Danmark
18100 TripleNine Thyborøn A/S Danmark
15890 Pelagia Feed Ireland Ltd Irland
7150 Lodnuvinnslan HF Island

Kilde: Sildelagets innmeldingsjournal