DEL

Rapp Marine er valgt som leverandør til Australias nye «State-of-the-Art» polarforskningsfartøy.


( 20.10.2016 )

– Det er med stolthet og glede at vi vi igjen kan annonsere en ny kontrakt på levering av avansert dekksmaskineri innenfor havforskning, sier salgs- og markedsdirektør Tove Pettersen.

-Kontrakten er vunnet i et meget krevende marked med sterk internasjonal konkurranse. Valget falt på Rapp Marine fordi vi har de teknologisk beste løsningene, fordi vi har omfattende erfaring med slike leveranser og fordi vi har kunnet tilby konkurransedyktige betingelser, sier administrerende direktør Helge Vatnehol.

Leveransen er teknologisk meget avanserte og er i sin helhet utviklet i Bodø hvor også det meste av detaljengineeringen vil foregå. Produksjonen vil skje ved selskapets nye fabrikk i Serbia.

Australias nye «State of the art» Isbryter

Den nye isbryteren skal erstatte forskningsfartøyet Aurora Australis, som har vært i drift siden 1986. Den vil være raskere, større, sterkere og ha svært moderne utstyr om bord. Isbryteren skal levere til antarktiske forskningsstasjoner med last, utstyr og personell og vil også fungere som et forskningsskip med omfattende laboratoriefasiliteter ombord. Den nye isbryteren vil være en integrert del av Australian Antarctic Division (AAD) program for de neste 30 årene.

– Vi har jobbet hardt og lenge for disse kontraktene så dette er en gledens dag, sier Pettersen Prosjektet oppfattes som et referanseprosjekt innenfor dette segmentet, og vi ser fram til å levere vårt mest avanserte og komplette dekksmaskineri til denne effektive og moderne isbryteren.

Bygges Damen Schelde Naval Shipbuilding

Den australske regjeringen har valgt Damen Schelde Naval Shipbuilding til bygging av Isbryteren. Det spesial bygde polarforsknings- og forsyningsskipet er planlagt å ankomme til sin hjemmehavn i Hobart i midten av 2020.

– Tildelingen befester Rapp Marines ledende posisjon for denne type utstyr i det internasjonale markedet for forskningsskip. Vi har for tiden systemer til åtte slike fartøy under levering, og har gjennom dette og tidligere leveranser, bygd opp solid kompetanse både innen operasjon og bruk av slikt utstyr. Dette setter selskapet i en unik posisjon til å kunne gi råd og veiledning til kundene og tilby dem optimale løsninger for de operasjoner de skal utføre, fortsetter Tove Pettersen.

-Dette er et stort kompliment til ledelsen og det sterke fagmiljøet som er utviklet i Rapp Marine Group, ikke minst her i Bodø, uttaler Bjørn Hesthamar i PE selskapet Nordkapitalforvaltning, som eier Rapp Marine Group.

Om Rapp Marine Group

-Hovedeiere er PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning AS.

-Rapp Marine Group er en global leverandør av avanserte og innovative løsninger til elektrisk og hydraulisk dekksmaskineri til fiskeri, forskning, offshore og arbeidsbåter.

-Rapp Marine Group er i dag en av verdens største leverandører av dekksmaskineri for fiskefartøyer og alle typer forskningsskip.

-Selskapet åpnet nytt, moderne mekanisk verksted i Serbia i 2014.

-Hovedkontoret, med ledelse, engineering, prosjektledelse, salg/marked og øvrige stabsfunksjoner er lokalisert i Bodø. Ut over dette er selskapet representert med betydelig egen virksomhet i hhv USA og UK, samt med et omfattende service- og agentnettverk i alle relevante regioner.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.