DEL

Maritime Partner AS signerte i dag kontrakt med Kystverket Rederi angående leveranse av to arbeidsbåter, en Alusafe 1300 L og en Alusafe 1500 MPV. Kontrakten har en totalramme på om lag 14 millioner kroner.


( 14.09.2016 )

Kontrakten ble formelt signert ved Kystverket Rederi sitt kontor i Ålesund på fredag formiddag av Kystdirektør Kirsti Slotsvik. Salgs- og markedsdirektør Gisle Anderssen i Maritime Partner signerte kontrakten på vegne av Ålesundsselskapet.

– Vi er godt fornøyd med å ha vunnet dette oppdraget. Maritime Partner har også ved tidligere anledninger vunnet anbudskonkurranser hos Kystverket, og vi er stolt over at vi også denne gangen gikk seirende ut, sier Anderssen.

En tilsvarende variant av den største båten, Alusafe 1500 MPV, ble levert i sommer til Ålesundsregionenes Havnevesen. Denne båten har vært en kjempesuksess og har blitt brukt i flere sammenhenger. Blant annet har den gjennomført en overfart til England i forbindelse med en messe, hvor den ble demonstrert for internasjonale kunder.

Det ble tidlig klart for Maritime Partner at Kystverkets krav passet denne båtmodellen godt. Dette fartøyet skal operere i Bergensområdet og skal brukes i noe smulere farvann.

– Den noe mindre Alusafe 1300 L skal brukes langs kysten av Troms og Finnmark, og dermed er en båt med gode sjøegenskaper og som er godt egnet til ferdsel både i åpne og i mer kystnære farvann en viktig faktor her, sier områdesalgsjef Rune Midtkandal i Maritime Partner.

– Varianten som ble valgt har blitt benyttet både i patrulje og i offshore sammenheng tidligere, og all erfaring viser at denne båttypen er godt egnet for operasjoner i nær sagt alle værsituasjoner langs norskekysten tilføyer han.

Ved potensielle ulykker vil begge båtene være forberedt til å kunne bistå med oljevern langs kysten.

– Denne kontrakten viser at Maritime Partner leverer konkurransedyktige båter, både til Norske og internasjonale kunder, og at vår satsning på standardisering og korte leveringstider gir resultater, sier Gisle Anderssen.

Maritime Partner har levert rednings- og patruljebåter til kunder over hele verden i flere tiår, og i 2015 leverte selskapet sin båt nummer 2000 i rekken. Ett fellestrekk blant mange av kundene er at de har særskilte krav til at fartøyene trygt skal kunne operere i ekstreme situasjoner og miljøer.

Bater Kystverket

Båtene er designet med fokus på et godt og trygt arbeidsmiljø. Dette innbefatter et stort og sikkert arbeidsdekk, lavt støynivå i innredning samt gode sjø- og manøvreringsegenskaper.

Hoveddimensjoner Alusafe 1300 L:

Lengde over alt                                13.75 meter

Total bredde                                     ca 3.88 meter

Antall passasjerer                             4

Fart                                                 ca 40 knop

 

Hoveddimensjoner Alusafe 15000 MPV:

Lengde over alt                                 14.99 meter

Total bredde                                     ca 4.90 meter

Antall passasjerer                              4

Fart                                                  ca 30 knop

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.