Under besøket i Rio hadde statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Kristine Gramstad  bilaterale samtaler med Brasils fiskeri- og akvakulturminister Marcelo Crivella.


( 21.06.2012 )


[raw]

Møtet bekreftet det gode forholdet mellom brasilianske og norske fiskerimyndigheter. Brasil ønsker Norge som partner i oppbyggingen av en bærekraftig akvakulturnæring spesielt i Amazonas.

 
For Norge er Brasil en viktig handelspartner for sjømat og utgjør det største markedet for norsk klippfisk. På møtet ble felles interesser knyttet til kunnskaps- og forskningsutveksling, handelsspørsmål og de pågående forhandlingene i Rio tatt opp.

 
– Jeg er svært fornøyd med den interesse Brasil viser for norsk fiskeri- og akvakulturkompetanse og tror på sikt Brasil kan bli et betydelig investeringsmarked for norske fiskeri- og akvakulturinteresser, sier Kristine Gramstad.

[/raw]