FF Skagen A/S har bestemt seg for å stenge ned fiskemelsfabrikken i Hanstholm. FF Skagen de siste sju årene eid fabrikken gjennom datterselskapet Nordjyske Fiskemelsproduktion. Denne fabrikken er, de fleste år, den av de danske fabrikkene som har mottatt mest norsk råstoff.

FF Skagen A/S har bestemt seg for å stenge ned fiskemelsfabrikken i Hanstholm. FF Skagen de siste sju årene eid fabrikken gjennom datterselskapet Nordjyske Fiskemelsproduktion.

Til TV2 Nord opplyser administrerende direktør Johannes Palsson at årsaken er et fall i fiskekvotene. Det er 45 ansatte ved fiskemelfabrikken, og Palsson regner med at 35 av disse vil bli oppsagt. Når dette skrives pågår det forhandlinger med de ansatte om hvordan fabrikken skal stenges ned.

For lite kvoter til tre fabrikker

Kvotene er nå ikke større enn at FF Skagen sin andre fabrikk, som ligger i Skagen, vil kunne ta imot alt råstoff. Årsaken til mindre råstoff er også et resultat av Brexit. Samtidig har det blitt bygget nye fiskemelsfabrikker i Østersjøen. Disse mottar tilskudd fra EU.

I 2017 kjøpte FF Skagen 600.000 tonn fisk. I år regner de med å kjøpe 400.000 tonn. Fabrikken i Skagen har kapasitet på 400.000 tonn råstoff, mens fabrikken i Hanstholm har en kapasitet på 200.000 tonn råstoff.

«Skittfisktråleren» Mostein ved kai i Hanstholm. Den er en av mange trålere som har tjent godt på å få godt betalt for bifangst når de har levert råstoff til Hanstholm Fiskemelfabrikk. Tråleren er nylig solgt til Polen. FOTO TERJE ENGØ.

Har vært den «foretrukne» fabrikken

At fabrikken i Hanstholm legges ned, vil sannsynligvis bli et savn for norske trålere. Mange har i en årrekke levert industrifisk i Hanstholm, samtidig som de har levert konsumfisk tatt som bifangst til auksjonen. Disse trålerne har ikke vist samme interesse for å levere i Skagen. Alternativ blir nå TripleNine sin fabrikk i Thyborøn eller å gå til FF Skagen, om de ikke velger å levere i Norge..

Statistikk fra den danske fiskeristyrelsen over industriråstoff levert av norske fartøy i perioden 2016 til første uke av september 2021, viser at Hanstholm Fiskemelfabrikk de fleste år har vært den «foretrukne» fabrikken. På bunn finner vi FF Skagen A/S. I perioden fra 2016 har det blitt landet nesten tre ganger så mye industrifisk i Hanstholm som i Skagen. Også Thyborøn har totalt mottatt atskillig mer norsk industrifisk enn Skagen.

Etter det Kystmagasinet forstår vil FF Skagen fortsatt ta imot industriråstoff i Hanstholm. Industrifisken skal kjøres med lastebil til Skagen. Det innebærer at lastebilene vil måtte kjøre nesten 19 mil hver vei. Det vil ta cirka tre timer hver vei. Dette regnes verken som en miljøvennlig eller en særlig god økonomisk måte å gjøre dette på, og det er et spørsmål om hvor lenge dette vil være en økonomisk bærekraftig løsning.

 

Vil båtene gå til Skagen?

At fabrikken stenger vil også resultere i mindre leveranser av hvitfisk til Hanstholm Fiskeauksjon, om ikke FF Skagen har tilgjengelig nok lastebiler til at fartøyene kan losses raskt og effektivt. Norske fiskefartøy har de siste seks årene levert 13,1 prosent av råstoffet til norske fiskemelfabrikker. Skal FF Skagen, om de velger å få alt råstoff levert i Skagen, holde på båtene som har levert i Hanstholm, må det bli like gode muligheter for å få solgt bifangst, som i Hanstholm. Dette har vært like viktig for mange trålere som prisen på industrifisk.

Tonn råstoff kjøpt av danske fiskemelfabrikker Norske fartøy og totalt i Danmark

*Levert per 10 september. Kilde Fiskeristyrelsen. Inkluderer ikke konsumfisk som er nedgradert til indutriråstoff.