Pon Power AS har inngått kontrakt med Aas og Sølvtrans for levering av 2x 3512C generatorsett til Aas BN199. Båten skal transportere levende fisk i åpent og lukket system samt være servicefartøy for oppdrettsanlegg.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. Båten er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Pon Power takker Aas og Sølvtrans for fornyet tillitt og ønsker tillykke med nytt flott skip når den tid kommer.