Signerte ikke sluttseddel. Slapp bot da politiet ikke prioriterte saken.
Kåpa leverte nesten 27 tonn sild, og forlot Rørvik fisk uten at sluttseddel ble signert. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Tekst og foto Terje Engø
[email protected]

Fiskeridirektoratet anmeldte i februar 2015 skipper og eier av fartøyet Kåpa for overtredelse av havressursloven og landingsforskriften, hvoretter politiet utferdiget en bot på 10.000 kroner.

Årsaken til anmeldelsen var at det ble landet 26.740 kilo sild i Rørvik uten at det straks ble utfylt og signert sluttseddel.

Kåpa ankom Rørvik Fisk AS 11. november for å levere sild. Inspektør fra direktoratet ankommer dagen etter til anlegget og registrerer at det er innveid sild fra Kåpa og ett annet fartøy. Båtene har forlatt anlegget uten at sluttseddel er skrevet og signert.

Daglig leder Ragnvald Pettersen ble konfrontert med forholdet, og fortalte at årsaken til at seddel ikke ble skrevet var at det ikke var bemanning på kontoret som kunne skrive sluttseddel. Han hadde derfor avtalt med Odd Inge Viken på Kåpa at sluddseddel skille skrives så snart økonomimedarbeider og økonomileder kom på kontoret. Innveid kvantum var ført på veiesedler og å klar for skriving av sluttsedler.

Nektet å godta forelegg
Ett år senere, i februar 2016 utferdiget politiet et forelegg på 10.000 kroner. Dette nektet skipper å godta. Dette forelegget nektet skipperen å godta. Til tross for at politiet mener at forholdet fremsto som straffbart, og det forelå beviser på straffeskyld, ble saken henlagt av politiet i slutten av mars i år.

«Når saken har blitt henlagt av ressurshensyn, har dette sammenheng med at den har blitt svært gammel. Det legges til grunn at dette vil ha som konsekvens at riktig straffereaksjon nå vil være en bot på vesentlig lavere nivå enn i forelegget. Det foreligger også andre formildende omstendigheter i saken, skrev politiet til Statsadvokaten i forbindelse med at Fiskeridirektoratet i april klaget over henleggelsesbeslutningen. Politiet mente at en eventuell en dags hovedforhandling i Namdal tingrett ikke vil stå i samsvar med den straff som kunne forventes idømt.

Statsadvokaten opprettholdt henleggelsen
I et brev i nå i sommer opprettholder Statsadvokaten henleggelsen, men gir politiet kritikk: Statsadvokaten kan – under tvil – tiltre politiets begrunnelse. Hvis saken skal iretteføres med hovedforhandling nå, vil forholdet være nær fire år gammelt. Det er beklagelig at saken ble gammel, og politiet må sørge for å ha rutiner som sikrer at dette ikke skjer på ny. Anmelder fra Fiskeridirektoratet skal undergis en god og betryggende etterforskning – og fremdrift, skriver Statsadvokaten.

Da politiet i mars orienterte Fiskeridirektoratet om henleggelsen, var begrunnelsen ikke mangel på rutiner, men et resultat av en klar prioritering. For i brev til direktoratet skrev Trøndelag Politidistrikt:

Manglende rutiner eller gjeldende retningslinjer
– De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken nå. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saken som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling, skriver politiet i brevet.

I og med at klagen ikke ble tatt tilfølge og Statsadvokatens avgjørelse ikke kan påklages, slapp skipperen boten på 10.000 kroner. I nesten fire år lå saken hos politiet som en tydeligvis ikke prioritert sak. Det er i sakens avgjørelse ikke avklart om politiet prioriterte ihenhold til gjeldende retningslinjer eller ikke hadde gode nok rutiner.

Les også
Mannskapsrot ga millioninndragning