Det skotske selskapet CuanTec har i laboratorieforsøk utviklet en film som har mange av de samme egenskaper som plastfilm, men som er produsert av avfall fra fiskeforedling.

Verden bruker nå årlig 160 millioner tonn plast til innpakning av mat. Mye av denne plasten havner i naturen, og bare en liten del blir resirkulert. CuanTec opplyser at materialet de har skapt av fiskeavfall kan kastes sammen med annet avfall. Det vil løse seg opp og bli til jord. -Denne plasten har de samme anti-bakterielle egenskaper som vanlig plast, og føles lik å ta på, forteller CEO Cait Murray-Green i CuanTech.