DEL

Plany og Mørenot Aquaculture har inngått en samarbeidsavtale der Mørenot blir autorisert servicepartner for Plany. Avtalen gjør Plany i stand til å yte hurtig og god service på sine produkter hos Mørenot Aquaculture sine servicestasjoner.


( 31.01.2017 )

Med stadig flere og større leveranser til oppdrettsindustrien i Norge og internasjonalt, erkjenner Plany behovet for et mer omfattende servicenettverk.

– Vi har hittil tilbudt kundene våre service ved våre egne anlegg i Gursken. Vi ser at det gir begrensninger i kapasitet, og lange fraktavstander for en del av våre kunder. Med avtalen med Mørenot Aquaculture vil kundene få et kvalitetssikret servicetilbud når de trenger det, og der de trenger det. Vi øker kapasitet og kompetanse, og vi får mer erfaringsinput fra brukerne, sier administrerende direktør Gunnar Larsen i Plany.

Erfaringsutveksling på merdkanten: – I dialog med brukerne oppstår det ofte mange gode ideer til nye løsninger, sier Gunnar Larsen i Plany. Fra venstre: Torstein Myrvågnes (servicemedarbeider Plany), Gunnar Larsen (administrerende direktør Plany), Sindre Vattøy (driftsleder Marine Harvest), Vibeke Hanssen (salgs- og markedssjef Mørenot Aquaculture), Bente Lund Jacobsen (administrerende direktør Mørenot Aquaculture), og Kenneth Brandal (markedssjef Plany). Foto: Gard Warholm.

– Vi satser tungt på nærhet til kundene og kunnskap om bransjen for å kunne utvikle de mest lønnsomme løsningene. Skal vi være best må vi være på merdkanten og få tilbakemeldingene direkte fra brukerne, sier markedssjef Kenneth Brandal i Plany.

Mørenot Aquaculture utfører service på luseskjold og avlusingspresenninger ved servicestasjonene sine i dag. Salgs- og markedssjef i Mørenot Aquaculture, Vibeke Hanssen ser mange muligheter i samarbeidet med Plany.

– At vi nå er autorisert servicepartner for Plany gir en ekstra trygghet for kundene. Gjennom samarbeidet vil vi også få nyttig input som kan brukes i utviklingen av nye produkter, avslutter salgs- og markedssjef Vibeke Hanssen i Mørenot Aquaculture.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.