DEL

Per Sævik og familieselskapet Havila Holding AS planlegger å børsnotere skipsteknologiselskapet Havyard Group AS. Det Fosnavåg-baserte selskapet har de siste årene hatt stor suksess med å utvikle selskapet fra tradisjonell skipsbygger til å ligge helt i front internasjonalt innen maritim teknologi.


( 19.02.2014 )

[raw]

Daglig leder og offshore-grunder Per Sævik i Havila Holding AS er klar på at dette er grep som blir tatt for å styrke grunnlaget for videre internasjonalisering og vekst for Havyard-konsernet. Selskapet har de siste årene inngått kontrakter med rederier fra India, Nigeria, Danmark, Island, Færøyene og Norge.

 

Geir Johan Bakke (Foto Siv Nærø).

 

Børsintroduksjonen skal kombineres med en kapitalutvidelse som skal gjøre det mulig for Havyard Group å vokse gjennom å ta hånd om en større del av verdikjeden selv, også internasjonalt. I forbindelse med børsintroduseringen vil Havila Holding AS selge seg noe ned, men fortsatt beholde en stor eierandel i Havyard Group.

 

Havila-sjef Per Sævik er tydelig på at et nedsalg og børsnotering ikke betyr at familieselskapet har mistet troen på Havyard-konsernet; heller tvert imot:

 

-Familien har et stort engasjement i offshore serviceskipsnæringen. I lys av det, og fordi vi ser at det er viktig å legge forholdene til rette for at Havyard Group skal kunne utvikle seg videre både på utstyrs- og teknologisiden, velger vi å selge oss ned. Havyard har et betydelig vekstpotensial, men utviklingen kan kreve mer enn det vi som et familiedominert selskap ønsker og har muligheter for å bidra til, understreker Per Sævik.

 

Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn (Foto Havyard).

 

Havyard Group har tjent over 700 millioner de siste fem årene. Siden 2000, da Sævik-familien kjøpte verftet fra Kværner, har omsetningen i selskapet steget fra omkring 500 millioner til vel 2 milliarder kroner. Resultatet for 2013 blir fremlagt om få dager.

 

Konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group ser positivt på at Sævik-familien åpner opp for at skipsteknologiselskapet kan bli tilført kapital og kompetanse utenfra.

 

-Det er en naturlig utvikling. Vi har hatt en fantastisk vekst med familieholdingselskapet Havila som eier og med blant andre offshore serviceskipsrederiet Havila Shipping som en stor kunde. Nå kan vi få inn flere kloke og krevende eiere og bli enda mer attraktive for flere norske og internasjonale rederikunder,” sier Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard Group.

 

DETTE ER HAVYARD GROUP:

• Kjøpt av Sævik-familien fra Kværner i 2000. Omsetningsvekst fra 500 millioner til 2 milliarder
• Har gått fra klassisk skipsverft til å bli et internasjonalt maritimt teknologi- og innovasjonskonsern
• Er et fullintegrert selskap innen skipsdesign, skipsutstyr, nybygg fra eget verft og ettermarkedstjenester til kunder i Norge og internasjonalt
• Er delt i fire forretningsområder; Ship Technology, Design & Solutions, Power & Systems og MMC Fish Handling & Refrigeration
• Har vel 700 ansatte hvorav vel 600 er ansatt i Norge.  Har utviklet 22 forskjellige skipsdesign og solgt 71 design globalt siden 2005
• Er blant de ledende i verden på design og bygging av avanserte skip for offshore, Arktis og fiskeri / oppdrett

 

DETTE ER SÆVIK-FAMILIEN

• Hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre
• Per Sævik var pioner innen norsk offshore industri. Eier familieselskapet sammen med sine tre barn
• Har etablert tre børsnoterte offshore-rederier, er i dag majoritetseier i Havila Shipping
• Hovedeier i Havyard-konsernet
• En rekke betydelige investeringer i selskaper som eiendomsselskapet Havila Ariel, med en betydelig eiendomsmasse, fergerederiet Fjord1, der Havila-gruppen eier 41 prosent og Fjord 1 igjen eier omkring 30 prosent i Widerøe, samt en rekke maritime selskaper i Norge og utlandet

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.