– CFlow er kjøpt av væskehåndterings- og pumpespesialisten PG Flow Solutions AS (PG Flow Solutions), et porteføljeselskap i Norvestor VI, L.P. (Norvestor). Cflow er et selskap som spesialiserer seg på håndtering, lagring og transport av levende fisk. Målet er å bli en mer komplett løsningsleverandør til aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen.

De to Cflow og PG Flow Solution hatt et nært samarbeid over flere år. På slike samarbeidsprosjekter har Cflow kombinert sin unike kompetanse og teknologi innen fiskevelferd med innovasjonsprofilen og pumpekompetansen til PG Flow Solutions for å utvikle nye løsninger for forbedret fiskehåndtering. 

 Cflows kunder vil umiddelbart kunne dra nytte av PG Flow Solutions’ globale fotavtrykk og sterke posisjon innen prosjektgjennomføring og 24/7 servicetilgjengelighet. PG Flow Solutions har levert lastehåndteringssystemer til mer enn 1 500 servicefartøy på tvers av ulike segmenter innen offshore-, maritimog fiskeri-/akvakulturnæringene. Kombinasjonen av selskapene vil sørge for å styrke selskapenes posisjon innen alle disse bransjene.

 30 års efaring

– Vi har levert pumpeog væskehåndteringssystemer til fartøyer innen akvakulturog fiskerinæringen i mer enn tre tiår. Gjennom oppkjøpet  styrker vi tilbudet vårt innen dette viktige markedet med førsteklasses produkter og løsninger som kompletterer vår egen produktportefølje. Selskapene skal i fellesskap bli en enda bedre samarbeidspartner for kundene våre, og utvikle innovative, industrielle løsninger for fiskeriog akvakulturnæringen verden over, sier Steve Paulsen, konsernsjef i PG Flow Solutions.

Les også:

Cflow leverer utstyr til oppdrett av kråkebolle

 Cflows primære forretningsområder er design, engineering, produksjon av løsninger og servicetjenester knyttet til fiskeri og akvakulturnæringen. Selskapet er kjent for å utvikle innovative produkter som sørger for sterkt forbedret fiskevelferd, med tilhørende økonomiske gevinster for kundene. Cflow holder til i Langevåg utenfor Ålesund, og har 71 ansatte. I 2017 hadde Cflow driftsinntekter på i overkant av 300 millioner kroner.

 – Cflow har hatt en årlig gjennomsnittsvekst på 70 prosent de siste tre årene. Det bekrefter at kundene våre anerkjenner de lønnsomhetsmessige og operasjonelle fordelene ved systemløsningene våre. PG Flow Solutions vil bidra med verdifull kompetanse, kapasitet og nettverk for at vi skal styrke og videreutvikle vår posisjon i et voksende marked, sier Gunnar Hoff, medgründer, styreleder og leder av fiskeriog akvakultur forretningsområdene i Cflow.

 Cflow Fish Handling AS og Cflows øvrige datterselskaper skal fortsatt operere utfra selskapets hovedkvarter i Langevåg, under Cflow merkevaren. Cflows nåværende ledelse fortsetter i selskapet og rapporterer til Steve Paulsen, konsernsjef i PG Flow Solutions. 

 Etter oppkjøpet vil Norvestor eie 58% av aksjene i PG Flow Solutions, mens øvrige aksjer er eiet av styret og ledelsen i selskapet. I 2018 vil konsernets totale omsetning ligge på rundt 800 millioner kroner. På oppkjøpstidspunktet vil konsernet ha omtrent 190 ansatte. Selskapene har blitt enige om å ikke offentliggjøre de finansielle detaljene rundt transaksjonen.