DEL

Peterhead bekrefter sin status som Storbritannias største fiskerihavn.


( 04.10.2016 )

I 2015 ble det landet i alt 127 000 tonn fisk (hvitfisk og pelagisk fisk) og skalldyr, til en verdi av £111 millioner (ca 1,27 milliarder kroner) i Peterhead, Skottland. Om lag 44 000 tonn av dette var hvitfisk og skalldyr, som ble omsatt ved fiskemarkedet i Peterhead. Det er derfor ikke rart å skjønne hvorfor havnemyndighetene i den skotske havnebyen nå vil investere om lag £50 millioner i en storstilt oppgradering av havnefasilitetene.

Blant de engelske fiskerihavnene er det Plymouth som har størst volum landet fiske og sjømat, med 13 400 tonn til en verdi av £15 millioner (ca 172 millioner kroner). Selv om Brixham, i det sørvestlige England, har lavere landet volum (12 400 tonn) er omsetningsverdien høyere, med sine £23 millioner (ca 264 millioner kroner).

STØRSTE HAVN

Peterhead er største fiskerihavn i UK, hvor det totalt landes 127 000 tonn fisk og skalldyr.

The Marine Management Organisation (MMO) opplyser om at landinger av fisk og skalldyr, gjort av britiske fartøyer, i fjor falt med 7% i volum og 10 % i verdi, sammenlignet med 2014. Britisk registrerte fartøyer landet i alt 708 000 tonn sjømat, til en samlet verdi av £775 millioner (ca 8,9 milliarder kroner), i britiske og utenlandske havner i 2015. Skotske båter stod for 62 % av landet volum, mens engelske fartøyer stod for 29%. Mens skotske og nordirske fartøy i hovedsak fisker etter makrell og sild, er hvitfisk hovedfisket for den engelske flåten, mens den walisiske flåten fisker primært etter skalldyr.

Nedgangen i volum skyldes i hovedsak en reduksjon på 11 % i de pelagiske landingene av makrell og sild, som en konsekvens av reduksjon av makrell-kvoten, etter oppgangen i 2014. Makrell og sild står for nesten halvparten, 48 %, av den britiske flåtens landinger i volum i fjor, men kun 25 % av verdien av landet fisk og skalldyr. Britisk sjømateksport havnet på 443 000 tonn i 2015, som er en nedgang i volum på 12 %. Britene importerte også 6 % mindre sjømat i fjor, med en total import på 681 000 tonn.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.