DEL

Peruvianske selskaper forsøker nå å etablere eksport av frossen ansjos (Engraulis ringens). Selskapet Technologi de Alimentos (TASA) som tidligere bare satset på eksport av hestmakrell (Trachurus murphyi) og makrell (Scomber japonicus), har etter kort tid lykkes i å få ordrer til Romania, Spania og Sør-Afrika.


( 28.03.2009 )

[raw]

Ansjosen som er levert til Spania er kjøpt av hermetikkfabrikker som selger hermetisk ansjos som peruvianske sardiner. Tidligere har ansjos i første rekke blitt filetert og saltet. Men erfaringer fra både Italia, Spania og Frankrike har vist at forbrukerne finner smaken på ansjos lagt ned i olje eller tomatsaus som akseptabel.

 

I Romania selges peruviansk ansjos frossen til konsument, opplyser markedssjef for konsumprodukter Gustavo Ferreyros i SATA ifølge www.fis.com.

 

– For noen uker siden sendte vi prøver til Brasil. Responsen var svært positiv, og vi arbeider nå med å få på plass de nødvendige lisenser hos brasilianske myndigheter. Planen er å komme i gang I det brasilianske markedet fra sommeren av, forteller Ferreyros.

 

TASA begynte å produsere ansjos for konsum i november i fjor. 3,5 – 4 millioner norske kroner ble investert for å gjøre det mulig å bruke eksisterende fasiliteter, samt investere i maskiner for hodekapping og skinning. I løpet av de få månedene selskapet har produsert ansjos for konsum har 650 tonn blitt solgt innenlands, mens 1350 tonn har blitt eksportert, det aller meste som fisk uten hode/hale.

 

Planen er å bygge egne foredlingsfasiliteter for ansjos når eksportert volum øker.

 

Hvis peruvianske selskaper lykkes i å eksportere ansjons for konsum vil det i første rekke være hermetikkfabrikker som vil være kjøpere. I tillegg vil produktet kunne konkurrere med norsk småsild og vestafrikansk sardinella i lavprismarkeder som Nigeria, Ghana og Egypt.

 

Den peruvianske fiskeflåten fisker rundt seks millioner tonn ansjos årlig. Det absolutt aller meste blir levert til fiskemelfabrikker. Siden prisen som betales er lavere enn for sild og peruvianske lønnskostnader ligger kraftig under norske, kan et store utbud av frossen ansjos raskt få en negativ innvirkning på den allerede lave prisen som betales for sild i afrikanske markeder. Den norske sildeeksporten til både Egypt og Nigeria har falt kraftig sammenlignet med same tidspunkt i fjor. I Egypt skyldes det delvis store lagere, samt at faktisk hvitfisken pangasius har blitt tatt inn i store mengder og bundet opp kapital hos importørene. I Nigeria skyldes mye av nedgangen i importen av norsk sild problemer med å få losset, samt kraftig lageroppbygging i fjor.

 

Kystmagasinet.no venter på informasjon om prisene som forlanges for frossen ansjos, og vil komme tilbake med mer på dette i løpet av kort tid.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.